EUR-Lex De toegang tot het recht van de Europese Unie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Landbouw

Employment and social policy

Het gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is ingevoerd als gevolg van de behoefte om de levensmiddelenproductie te verhogen en de landbouw te herstructureren na de Tweede Wereldoorlog, in de beginjaren van de Europese integratie.

Het GLB speelt een cruciale rol in de bescherming van de toekomst van landbouwgemeenschappen, rurale dorpen en gemeenten, de biodiversiteit, het landschap en de bodemkwaliteit, omdat het niet alleen zorgt voor een aanzienlijk exportvolume, maar ook voor een stabiele aanvoer van betaalbaar voedsel van goede kwaliteit voor het half miljard inwoners van de Europese Unie.

Het GLB is radicaal hervormd in 2013, met als bedoeling dat het rechtvaardiger, groener, efficiënter en innovatiever wordt. Het blijft van cruciaal belang en draagt bij tot een duurzamere en inclusieve groei, wat kerndoelstellingen zijn van de Strategie 2020 van de EU.