EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Lauksaimniecība

Kopējā lauksaimniecības politika (KLP) aizsākās līdz ar Eiropas integrācijas sākumu pēc Otrā pasaules kara, kad dalībvalstis apņēmās veikt lauksaimniecības nozares restrukturizāciju un veicināt pārtikas ražošanu.

KLP nodrošina stabilu pieejamas un kvalitatīvas pārtikas apgādi ES pusmiljardam iedzīvotāju, kā arī ievērojamu eksporta apjomu. Tāpat KLP ir būtiska nozīme lauku kopienu, ciemu un mazpilsētu nākotnes, bioloģiskās daudzveidības, ainavu un augsnes kvalitātes nodrošināšanā.

2013. gadā KLP tika radikāli reorganizēta, lai būtu taisnīgāka, “zaļāka”, efektīvāka un inovatīvāka, un tās nozīme saglabājas, nodrošinot ilgtspējīgu un iekļaujošu izaugsmi, kas ir būtiski stratēģijas “Eiropa 2020” mērķi.