EUR-Lex Prieiga prie Europos Sąjungos teisės

Grįžti į „EUR-Lex“ pradžios puslapį

Šis dokumentas gautas iš interneto svetainės „EUR-Lex“

Žemės ūkis

Employment and social policy

Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) buvo suformuota ankstyvuoju Europos integracijos laikotarpiu po Antrojo pasaulinio karo, siekiant pertvarkyti žemės ūkį ir padidinti maisto gamybą.

BŽŪP ne tik garantuoja stabilų prieinamo ir kokybiško maisto tiekimą pusei milijardo ES gyventojų bei didžiules eksporto apimtis, bet ir atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant kaimo bendruomenių, kaimų ir miestų ateitį, biologinę įvairovę, kraštovaizdžio ir dirvožemio kokybę.

Radikaliai pakeista 2013 m., kad būtų sąžiningesnė, ekologiškesnė, efektyvesnė ir naujoviškesnė, BŽŪP išlieka ypač svarbi, padedanti siekti tvaresnio ir integracinio augimo, kuris yra vienas pagrindinių strategijos „Europa 2020“ tikslų.