EUR-Lex Juurdepääs Euroopa Liidu õigusaktidele

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Põllumajandus

Ühisele põllumajanduspoliitikale (ÜPP) pandi alus Euroopa integreerumise algusaastatel, kui pärast II maailmasõda oli vaja põllumajandus ümber struktureerida ja toiduainete tootmist suurendada.

Lisaks Euroopa Liidu (EL) poole miljardi tarbija pidevale varustamisele kvaliteetse ja taskukohase toiduga ning märkimisväärsetele ekspordimahtudele on sellel ka määrav roll maapiirkondades elavate inimeste, külade ja linnade, loodusrikkuse, maastike ja mulla kvaliteedi säilitamisel.

2013. aastal põhjalikult muudetud ÜPP eesmärk on olla õiglasem, keskkonnahoidlikum, tõhusam ja ka uuendusmeelsem ning sellel on jätkuvalt võtmeroll ELi 2020. aasta strateegia põhieesmärkide - säästva ja kaasava majandusarengu - saavutamisel.