EUR-Lex Достъп до правото на Европейския съюз

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Селско стопанство

Employment and social policy

Необходимостта от увеличаване на производството на храни и преструктуриране на земеделието в ранните дни на европейската интеграция след Втората световна война, довежда до общата селскостопанска политика (ОСП).

Тя не само осигурява стабилна доставка на евтини и качествени храни за половин милиардното население на ЕС, както и значителен обем износ, но също така играе особено важна роля за опазване на бъдещето на селските общности, села и градове, биоразнообразието, околната среда и качеството на почвата.

ОСП, която беше радикално реформирана през 2013 г., за да стане по-справедлива, по-екологосъобразна, по-ефективна и по-иновативна, продължава да има изключително значение, тъй като допринася за по-устойчивия и всеобхватен растеж, ключова цел на стратегията на ЕС 2020.