EUR-Lex Acces la dreptul Uniunii Europene

Înapoi la prima pagină EUR-Lex

Acest document este un extras de pe site-ul EUR-Lex

Buget

budget

Bugetul Uniunii Europene (UE) este dedicat în principal investițiilor. Prin urmare, UE adoptă bugete anuale în cadrul unor planuri de investiții pe termen lung, cunoscute sub denumirea de cadre financiare multianuale (CFM), care se derulează pe perioade de 5-7 ani.

CFM actual se derulează din 2021 până în 2027. Acesta stabilește un plafon pentru fiecare categorie de cheltuieli, care trebuie respectat la stabilirea bugetelor anuale pentru acoperirea cheltuielilor referitoare, de exemplu, la dezvoltarea regiunilor rurale, la infrastructură, la cercetare și dezvoltare, la mediu, la agricultură și pescuit, precum și a costurilor sale administrative.

Împreună cu NextGenerationEU, bugetul va ajuta economiile UE să se redreseze în urma crizei cauzate de COVID-19.

Bugetul reprezintă aproximativ 1 % din bogăția generată anual de statele membre ale UE.

Aproximativ 75 % din cheltuielile cuprinse în buget sunt gestionate de către statele membre și de către Comisia Europeană. Restul cheltuielilor sunt gestionate direct de către Comisia Europeană și de către agențiile și delegațiile acesteia (aproximativ 18 %) sau de către alte organizații internaționale, agenții naționale sau țări din afara UE (aproximativ 8 %).

Curtea de Conturi Europeană și Parlamentul European analizează cheltuielile din anul anterior prin procedura de descărcare.

Bugetul UE este finanțat din mai multe surse de venit, cunoscute ca „resursele proprii” ale UE (taxe vamale, un procent din venitul național brut al fiecărui stat membru, o cotă din încasările de TVA ale statelor membre și, începând de la 1 ianuarie 2021, o nouă resursă proprie bazată pe cantitatea de deșeuri nereciclate de ambalaje din plastic).