EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Alzheimerjeva bolezen in druge demence: pobude EU

Alzheimerjeva bolezen in druge demence: pobude EU

POVZETEK:

Sporočilo Evropske komisije (COM(2009) 380 konč.) o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah

POVZETEK

KAJ JE NAMEN TEGA SPOROČILA?

To sporočilo določa mejnike za pobudo EU o demenci*.

KLJUČNE TOČKE

Evropska komisija v tem sporočilu poudarja štiri področja, na katerih je treba sprejeti ukrepe za spoprijemanje z izzivi Alzheimerjeve bolezni in drugih oblik demence:

 • 1.

  zmanjšanje tveganja za razvoj demence in zgodnja diagnoza: preprečevanje bolezni ali zgodnja diagnoza lahko zadrži razvoj bolezni. Vendar dejavniki tveganja za različne oblike demence niso enaki. Na primer, lažje je preprečiti vaskularno demenco kot Alzheimerjevo bolezen, saj so dejavniki tveganja za vaskularno demenco že dobro znani, tj. visok krvni tlak, visoka raven holesterola in kajenje. Komisija priporoča državam EU, naj sprejmejo ukrepe za:

  • spodbujanje zdravja srca in ožilja,
  • pripravo priporočil za obveščanje javnosti,
  • vključevanje starejših v prožne politike o upokojevanju, da se jim omogoči, da ostanejo aktivni,
 • 2.

  razumevanje demence – izboljšanje znanja in koordinacija raziskav: zanesljivi podatki o incidenci in prevalenci v zvezi z demenco so bistveni, da lahko države EU načrtujejo, kako se bodo njihove javne službe najbolje spopadle z demenco, in da lahko najdejo nova merila za zgodnje diagnosticiranje. Komisija je vzporedno s sporočilom sprejela tudi pilotno pobudo za razvoj raziskovalne strategije na področju nevrodegenerativnih bolezni. S tem bi se omogočila združitev in koordinacija prizadevanj temeljnih in kliničnih raziskovalcev na tem področju. Na tej podlagi je nastal skupni ukrep Alcove (Alzheimer Cooperative Valuation in Europe), ki je med letoma 2011 in 2013 obravnaval vse navedene štiri izzive in v katerega se je vključilo 30 partnerjev iz vse Evrope,

 • 3.

  izmenjava dobrih praks: ta je mogoča z odprto metodo koordinacije za socialno zaščito, socialno vključevanje in dolgotrajno nego. Odprta metoda koordinacije lahko pomaga opredeliti kakovostne strukture in standarde za storitve zdravstvenega in socialnega varstva za ljudi, ki jih je prizadela ta bolezen,

 • 4.

  spoštovanje pravic, neodvisnosti in dostojanstva bolnikov: izguba zmogljivosti otežuje dementnim osebam, da ohranijo svoj položaj in dejavno udeležbo v družbi. Tudi negovalci lahko izkusijo socialno izključenost zaradi dementnosti svojih bližnjih. Komisija je predlagala oblikovanje evropske mreže za pravice in dostojanstvo dementnih oseb. Organizacija bolnikov Alzheimer Europe je leta 2009 ustanovila Evropsko etično mrežo za demenco.

Komisija je leta 2014 objavila poročilo o izvajanju sporočila. V njem opisuje vse dejavnosti, ki so se izvajale od leta 2009, poseben poudarek pa namenja rezultatom projekta Alcove. Omeniti je treba tudi Evropsko partnerstvo za inovacije na področju dejavnega in zdravega staranja in dejstvo, da je pobuda EU spodbudila več kot polovico držav EU k sprejetju ali pripravi nacionalnih načrtov ali strategij za demenco.

Decembra 2015 je Svet sprejel sklepe, v katerih poudarja potrebo po boljših zdravstvenih politikah in praksah na področju demence.

OZADJE

Ena od posledic staranja evropskega prebivalstva je povečanje nevrodegenerativnih bolezni, kot so Alzheimerjeva bolezen in druge oblike demence. Te bolezni povzročajo visoke stroške za družbo, ki jih je mogoče zmanjšati z usklajenim ukrepanjem na ravni EU.

Več informacij je na voljo na strani o demenci na spletnem mestu Evropske komisije.

KLJUČNI POJEM

* Demenca: nevrodegenerativna bolezen, ki prizadene duševne sposobnosti, kot so spomin, mišljenje in presojanje, in ki lahko poslabša tudi osebnostne lastnosti. Najpogostejše oblike so:

 • Alzheimerjeva bolezen (50–70 % primerov),
 • demenca, ki jo povzročijo zaporedne kapi (30 % primerov),
 • frontotemporalna demenca,
 • Pickova bolezen,
 • Binswangerjeva bolezen,
 • demenca z Lewyjevimi telesci.

AKT

Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (COM(2009) 380 konč., 22.7.2009)

POVEZANI AKTI

Delovni dokument služb Komisije: poročilo o izvajanju sporočila Komisije o evropski pobudi o Alzheimerjevi bolezni in drugih demencah (SWD(2014) 321 final, 16.10.2014)

Sklepi Sveta o podpori bolnikom z demenco: boljše zdravstvene politike in prakse (UL C 418, 16.12.2015, str. 9–12)

Zadnja posodobitev 24.05.2016

Na vrh