EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Norme revizuite pentru serviciile de plată în UE

Norme revizuite pentru serviciile de plată în UE

 

SINTEZĂ PRIVIND:

Directiva (UE) 2015/2366 privind serviciile de plată la nivelul UE

CARE ESTE ROLUL ACESTEI DIRECTIVE?

 • Directiva (UE) 2015/2366 (Directiva 2 privind serviciile de plată – PSD 2) asigură temeiul legal pentru dezvoltarea ulterioară a unei piețe interne mai bine integrate pentru plățile electronice pe teritoriul UE.
 • Aceasta stabilește un set cuprinzător de norme pentru serviciile de plată*, cu obiectivul de a face plățile internaționale (pe teritoriul UE) la fel de ușor de realizat, eficiente și sigure precum plățile într-o singură țară.
 • Directiva vizează deschiderea piețelor de plăți către noii intrați, ducând la un nivel mai mare al concurenței, o mai mare posibilitate de alegere și prețuri mai bune pentru consumatori.
 • De asemenea, aceasta asigură platforma juridică necesară pentru spațiul unic de plăți în euro (SEPA).
 • Aceasta a abrogat Directiva 2007/64/CE (PSD) începând 13 ianuarie 2018.

ASPECTE-CHEIE

 • Obiectivul acestei directive este de a îmbunătăți normele UE existente privind plățile electronice. Aceasta ia în considerare noile și inovatoarele tipuri de servicii de plată, precum plățile de pe internet și de pe telefonul mobil.
 • Directiva stabilește norme privind:
  • cerințe stricte privind securitatea pentru plățile electronice și protejarea datelor financiare ale consumatorilor, care garantează o autentificare în siguranță și reducerea riscului de fraudă;
  • transparența condițiilor și a cerințelor în materie de informare privind serviciile de plată;
  • drepturile și obligațiile utilizatorilor serviciilor de plată și, respectiv, ale prestatorilor de servicii de plată.
 • Directiva este completată de Regulamentul (UE) 2015/751, care pune capăt comisioanelor bancare aplicate între bănci pentru tranzacțiile cu cardul. Se așteaptă ca această inițiativă să reducă costurile comercianților la acceptarea cardurilor de debit și de credit ale consumatorilor.

Spre o piață a serviciilor de plată mai bine integrată la nivelul UE

Directiva stabilește un set clar și cuprinzător de norme care se vor aplica prestatorilor existenți și noi de servicii de plată inovatoare. Aceste norme vizează asigurarea unui cadru competitiv în condiții egale pentru acești actori, ducând la o mai mare eficiență, posibilitatea de alegere și transparența serviciilor de plată, consolidând în același timp încrederea consumatorilor într-o piață a plăților armonizată.

Deschiderea pieței UE către servicii și prestatori noi

De asemenea, directiva vizează deschiderea pieței de plăți a UE societăților care oferă servicii de plată orientate către consumatori sau întreprinderi pe baza accesului la informații privind contul de plăți, în mod special:

 • servicii de informare cu privire la conturi care permit utilizatorului serviciilor de plată să aibă, în orice moment, o vedere de ansamblu asupra situației sale financiare, permițând utilizatorilor să își gestioneze mai bine finanțele personale;
 • servicii de inițiere a plății care sunt servicii pentru inițierea unei comenzi la cererea utilizatorului serviciului de plată în ceea ce privește un cont de plată deținut la un alt furnizor de servicii de plată.

Drepturile consumatorilor

 • Drepturile consumatorilor sunt sporite, inclusiv:
  • răspunderea redusă pentru plățile neautorizate cu o valoare cuprinsă între 150 de euro și 50 de euro;
  • dreptul necondiționat de rambursare a debitelor directe în euro pentru o perioadă de opt săptămâni;
  • eliminarea suprataxelor pentru utilizarea unui card de credit sau de debit pentru consum.
 • Până la începutul anului 2018, Comisia Europeană a trebuit să elaboreze o broșură electronică „ușor de utilizat”, care să prezinte drepturile consumatorilor în temeiul prezentei directive și al legislației conexe a UE.

Autorizarea instituțiilor de plată

Directiva nu modifică în mod semnificativ condițiile de autorizare ca instituții de plată, deși autorităților de plată care oferă servicii de inițiere a plăților sau servicii de informare cu privire la conturi li se va cere să dețină o asigurare de răspundere civilă profesională drept condiție de autorizare sau, respectiv, de înregistrare. De asemenea, directiva stipulează norme privind supravegherea instituțiilor de plată autorizate, precum și măsuri în caz de neconformitate.

Rolul Autorității Bancare Europene (ABE)

Rolul ABE este consolidat cu scopul de a:

 • dezvolta un registru central al instituțiilor de plată autorizate, accesibil publicului, care va fi menținut la zi de către autoritățile naționale;
 • sprijini soluționarea disputelor între autoritățile naționale;
 • dezvolta standarde tehnice de reglementare pentru canale de autentificare strictă a clienților și canale de comunicații securizate care trebuie respectate de toți furnizorii de servicii de plată;
 • dezvolta standardele tehnice de reglementare pentru cooperare și schimbul de informații între autoritățile de supraveghere.

Comisia a adoptat următoarele acte de punere în aplicare și acte delegate:

 • Regulamentul (UE) 2017/2055 privind standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată;
 • Regulamentul (UE) 2018/389 privind standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standarde deschise, comune și sigure de comunicare;
 • Regulamentul (UE) 2019/410 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare cu privire la detaliile și structura informațiilor care trebuie notificate, în domeniul serviciilor de plată, de către autoritățile competente la ABE;
 • Regulamentul (UE) 2019/411 privind standardele tehnice de reglementare care stabilește cerințe tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată și accesul la informațiile conținute de acesta.

DE CÂND SE APLICĂ REGULAMENTUL?

Se aplică de la 12 ianuarie 2016. Țările UE au avut obligația de a o transpune în legislația națională până la 13 ianuarie 2018.

CONTEXT

Pentru informații suplimentare, consultați:

TERMENI-CHEIE

Servicii de plată: servicii care permit plasarea sau retragerea numerarului dintr-un cont de plată, precum și toate operațiunile necesare pentru operarea contului. Acestea pot să includă transferuri de fonduri, debitări directe, transferuri de credite și plățile prin card. Tranzacțiile pe suport de hârtie nu sunt incluse în directivă.

DOCUMENTUL PRINCIPAL

Directiva (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind serviciile de plată în cadrul pieței interne, de modificare a Directivelor 2002/65/CE, 2009/110/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010, și de abrogare a Directivei 2007/64/CE (JO L 337, 23.12.2015, pp. 35-127)

Modificările succesive aduse Directivei (UE) 2015/2366 au fost integrate în textul de bază. Această versiune consolidată are doar un caracter informativ.

DOCUMENTE CONEXE

Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/410 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 de stabilire a standardelor tehnice de punere în aplicare în ceea ce privește detaliile și structura informațiilor din domeniul serviciilor de plată care trebuie notificate de autoritățile competente Autorității Bancare Europene în temeiul Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 73, 15.3.2019, pp. 20-83)

Regulamentul delegat (UE) 2019/411 al Comisiei din 29 noiembrie 2018 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind instituirea, gestionarea și menținerea registrului central electronic în domeniul serviciilor de plată și privind accesul la informațiile conținute de acesta (JO L 73, 15.3.2019, pp. 84-92)

Regulamentul delegat (UE) 2018/389 al Comisiei din 27 noiembrie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la standardele tehnice de reglementare pentru autentificarea strictă a clienților și standardele deschise, comune și sigure de comunicare (JO L 69, 13.3.2018, pp. 23-43)

Regulamentul delegat (UE) 2017/2055 al Comisiei din 23 iunie 2017 de completare a Directivei (UE) 2015/2366 a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare referitoare la cooperarea și schimbul de informații dintre autoritățile competente în cazul activității desfășurate în baza dreptului de stabilire și a libertății de a presta servicii de către instituțiile de plată (JO L 294, 11.11.2017, pp. 1-25)

Regulamentul (UE) 2015/751 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacțiile de plată cu cardul (JO L 123, 19.5.2015, pp. 1-15)

Data ultimei actualizări: 26.07.2019

Sus