EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

ES jaunā digitālā vienotā tirgus stratēģija

ES jaunā digitālā vienotā tirgus stratēģija

Digitālais vienotais tirgus ļaus patērētājiem un uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot interneta un digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas.

AKTS

Komisijas paziņojums Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai. Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai (COM(2015) 192 final, 6.5.2015.)

KOPSAVILKUMS

Digitālais vienotais tirgus ļaus patērētājiem un uzņēmumiem pilnvērtīgi izmantot interneta un digitālo tehnoloģiju sniegtās iespējas.

KĀDS IR ŠĪ PAZIŅOJUMA MĒRĶIS?

Šajā paziņojumā ir izklāstīta digitālā vienotā tirgus stratēģija, kas ir viena no Eiropas Komisijas desmit politiskajām prioritātēm, kuras norādītas tās programmā nodarbinātībai, izaugsmei, taisnīgumam un demokrātiskām pārmaiņām.

SVARĪGĀKIE ASPEKTI

Šajā stratēģijā ir noteiktas 16 mērķtiecīgas darbības, kuru pamatā ir trīs pīlāri.

 • 1.
  Patērētājiem labāka piekļuve digitālajām precēm un pakalpojumiem visā Eiropā. Šī pīlāra ietvaros Komisija ierosinās:
  • noteikumus pārrobežu e-komercijas atvieglošanai;
  • Regulas par sadarbību patērētāju tiesību aizsardzības jomā pārskatīšanu, lai ātrāk un saskaņotāk ieviestu patērētāju tiesību aizsardzības noteikumus;
  • efektīvāku paku pārrobežu piegādi par pieņemamām cenām;
  • nepamatotas ģeogrāfiskās bloķēšanas* novēršanu, tādējādi palielinot izvēles iespējas un piekļuvi Eiropas tiešsaistes patērētājiem;
  • potenciālu konkurences problēmu, kas skar Eiropas e-komercijas tirgus, noteikšanu;
  • modernāku un eiropeiskāku tiesību aktu autortiesību jomā;
  • Satelīta apraides un kabeļu retranslācijas direktīvas pārskatīšanu, lai novērtētu, vai jāpaplašina tās piemērošanas joma, lai iekļautu raidorganizāciju tiešsaistes pārraides;
  • atšķirīgu PVN režīmu radīta administratīvā sloga samazināšanu uzņēmumiem.
 • 2.
  Piemērotu un līdzvērtīgu konkurences apstākļu radīšana digitālo tīklu un inovatīvu pakalpojumu uzplaukumam. Komisija ierosina:
  • veikt vērienīgu ES telesakaru normatīvā regulējuma reformu;
  • pārskatīt audiovizuālo mediju tiesisko regulējumu, lai to pielāgotu 21. gadsimtam;
  • analizēt tiešsaistes platformu (piemēram, meklētājprogrammu, sociālo plašsaziņas līdzekļu u. c.) nozīmi digitālajā vienotajā tirgū un novērtēt, kā cīnīties pret nelikumīgu saturu;
  • stiprināt uzticību digitālajiem pakalpojumiem, drošībai tajos un jo īpaši attiecībā uz personas datu apstrādi. Tas ietvers E-privātuma direktīvas pārskatīšanu;
  • veidot partnerību ar nozari kiberdrošības jomā, ietverot tehnoloģiju un tiešsaistes tīklu drošību.
 • 3.
  Digitālās ekonomikas izaugsmes potenciāla maksimāla izmantošana. Komisija:
  • ierosinās izveidot “datu brīvas plūsmas iniciatīvu”, lai veicinātu datu brīvu apriti ES, kā arī “Eiropas mākoņdatošanas” iniciatīvu;
  • noteiks prioritātes digitālajam vienotajam tirgum būtiskiem ierīču standartiem un sadarbspējai, lietojumprogrammām, datu repozitorijiem, pakalpojumiem un tīkliem;
  • atbalstīs iekļaujošu digitālo sabiedrību, kurā iedzīvotājiem ir vajadzīgās prasmes, lai izmantotu interneta sniegtās iespējas un uzlabotu darba atrašanas iespējas.

Komisija šīs darbības pabeigs līdz 2016. gada beigām.

Plašāka informācija ir pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnes lapā, kas veltīta digitālajam vienotajam tirgum.

GALVENIE TERMINI

*Ģeogrāfiskā bloķēšana: gadījumi, kad klientiem tiek vai nu liegta piekļuve tīmekļa vietnei, pamatojoties uz to atrašanās vietu, vai tie tiek novirzīti uz vietējo veikalu ar atšķirīgu cenu.

SAISTĪTIE AKTI

Komisijas dienestu darba dokuments. Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai - analīze un pierādījumi, kas pievienoti Komisijas paziņojumam Eiropas Parlamentam, Padomei, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai un Reģionu komitejai “Digitālā vienotā tirgus stratēģija Eiropai” (SWD(2015) 100 final, 6.5.2015.)

Pēdējo reizi atjaunots: 17.08.2015

Augša