EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Csomagolás és csomagolási hulladék

Csomagolás és csomagolási hulladék

 

ÖSSZEFOGLALÓ AZ ALÁBBI DOKUMENTUMRÓL:

94/62/EK irányelv a csomagolásról és a csomagolási hulladékról

MI AZ IRÁNYELV CÉLJA?

A 94/62/EK irányelv meghatározza az EU szabályait a csomagolás és a csomagolási hulladék kezelésére.

A 94/62/EK irányelv célja, hogy:

 • összhangba hozza a csomagolással és csomagolási hulladékkal való gazdálkodásra vonatkozó nemzeti intézkedéseket; és
 • javítsa a környezet minőségét azáltal, hogy megakadályozza és csökkenti a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatását.

Az (EU) 2018/852 irányelv a 94/62/EK irányelv legutóbbi módosítása, és frissített intézkedéseket tartalmaz, amelyeket úgy alakítottak ki, hogy:

 • megelőzzék a csomagolási hulladék gyártását, és
 • előmozdítsák a csomagolási hulladék újrafelhasználását, újrafeldolgozását és az újrahasznosítás más formáit, azok végleges ártalmatlanítása helyett, ily módon hozzájáruljanak a körkörös gazdaságra*.

FŐBB PONTOK

Az irányelv hatálya

Az irányelv hatálya kiterjed valamennyi, az európai piacon forgalomba hozott csomagolásra, valamint csomagolási hulladékra, függetlenül attól, hogy az ipari, kereskedelmi, hivatali, üzleti, szolgáltatási, háztartási vagy bármilyen más szinten keletkezik, tekintet nélkül azok anyagára.

Intézkedések

A módosított irányelv előírja az uniós országok számára, hogy intézkedéseket hozzanak, például nemzeti programok, kezdeményezések, kiterjedt gyártói felelősségi rendszerek és más gazdasági eszközök révén a csomagolási hulladék keletkezésének megelőzésére, valamint a csomagolás környezeti hatásának minimalizálására.

Az uniós országoknak bátorítaniuk kell a forgalomba kerülő újrafelhasználható csomagolás* részarányának növelésére, valamint a csomagolás újrafelhasználását biztosító rendszerek alkalmazására, az élelmiszer-biztonság vagy a fogyasztók biztonságának veszélyeztetése nélkül. Ide tartozhatnak többek között:

 • betét-visszatérítési rendszerek
 • célkitűzések
 • gazdasági ösztönzők
 • minimális százalékos arányok előírása a forgalomba hozott újrafelhasználható csomagolás minden egyes fajtájára, stb.

Az uniós országoknak meg kell tenniük a szükséges intézkedéseket annak érdekében is, hogy teljesítsék az újrafeldolgozási célkitűzéseket, amelyek a csomagolóanyagtól függően különbözőek lesznek. Ennek érdekében az új számítási szabályokat kell alkalmazniuk az új, 2025-re és 2030-ra elérendő újrafeldolgozási célértékekre vonatkozó adatszolgáltatás céljából.

Célértékek

2025. december 31-ig az összes csomagolás legalább 65 tömegszázalékát kell újrafeldolgozni. Az újrafeldolgozási célkitűzések anyagonként a következők:

 • 50% a műanyag
 • 25% a fa
 • 70% a vasfémek
 • 50% az alumínium
 • 70% az üveg, és
 • 75% a papír és karton esetében.

2030. december 31-ig az összes csomagolás legalább 70 tömegszázalékát kell újrafeldolgozni. Idetartozik:

 • 55% a műanyag
 • 30% a fa
 • 80% a vasfémek
 • 60% az alumínium
 • 75% az üveg, és
 • 85% a papír és karton esetében.

Alapvető követelmények

Az uniós országok gondoskodnak arról, hogy a forgalomba hozott csomagolás megfeleljen az irányelv II. mellékletében megadott alapvető követelményeknek:

 • a csomagolás térfogatának és tömegének csökkentése arra a minimálisan elégséges mennyiségre, amely még fenntartja a termék és fogyasztók számára a biztonságosság, a higiénia és az elfogadhatóság szükséges szintjét;
 • a csomagolásban és összetevőiben található veszélyes anyagok jelenlétének minimumra csökkentése;
 • olyan újrahasználható vagy más módon hasznosítható csomagolás létrehozása, amely magában foglalhatja az anyag vagy szerves újrafeldolgozás, valamint az energetikai hasznosítás megcélzását.

A módosított irányelv tisztázta a különbséget a komposztálás formájában hasznosítható csomagolások és a biológiailag lebomló csomagolás között, és meghatározta, hogy az oxidatív úton lebomló műanyag csomagolások (olyan adalékokat tartalmazó műanyag csomagolás, amelyek mikroszkopikus részecskékké bomlanak és hozzájárulnak a mikroműanyagok jelenlétéhez a környezetben) nem tekinthető biológiailag lebomló csomagolásnak.

Az Európai Bizottság jelenleg vizsgálja, miként lehetne erősíteni ezeket az alapvető követelményeket a csomagolás tervezésében, az újrafelhasználás javítása és a kiváló minőségű újrahasznosítás előmozdítása céljából, valamint az alapvető követelmények érvényesítésének megerősítése érdekében.

Csomagoláshasznosító rendszerek

Az uniós országoknak gondoskodniuk kell arról, hogy olyan rendszereket hozzanak létre, amelyek biztosítják a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újbóli felhasználását vagy gyűjtését, valamint az összegyűjtött csomagolás és/vagy csomagolási hulladék újrafelhasználását vagy hasznosítását, beleértve azok újrafeldolgozását.

Gyártói felelősség

 • 2024 végéig az uniós országoknak gondoskodniuk kell a gyártói felelősségi rendszerek* létrehozásáról valamennyi csomagolásra vonatkozóan. A gyártói felelősségi rendszerek biztosítják a használt csomagolás és/vagy csomagolási hulladék visszaváltásának vagy gyűjtésének finanszírozását vagy finanszírozását és megszervezését, valamint annak legmegfelelőbb hulladékgazdálkodási lehetőség felé történő irányítását, továbbá az összegyűjtött csomagolás és csomagolási hulladék újrafelhasználását vagy újrafeldolgozását.
 • Ezeknek a rendszereknek meg kell felelniük a hulladékokról szóló 2008/98/EK keretirányelvben előírt minimumkövetelményeknek (lásd: összefoglaló). A rendszereknek ösztönözniük az olyan csomagolást, amelyet úgy terveznek meg, gyártanak és forgalmaznak, hogy az elősegítse a csomagolás újrafelhasználását vagy a kiváló minőségű újrafeldolgozását, és minimalizálja a csomagolás és a csomagolási hulladék környezetre gyakorolt hatását.

Informatikai rendszerek és adatszolgáltatás

 • Egy végrehajtási jogi aktus, a 2005/270/EK határozat meghatározza azoknak az adatoknak a formátumát, valamint az adatok kiszámításának, ellenőrzésének és jelentésének szabályait, amelyeket az uniós országoknak minden évben be kell nyújtaniuk a Bizottságnak a 94/62/EK irányelv végrehajtásának nyomon követése érdekében.
 • Az (EU) 2019/665 határozat módosítja az új szabályokat bevezető 2005/270/EK határozatot annak érdekében, hogy az összhangba kerüljön a 94/62/EK irányelv új szabályaival a következőkkel kapcsolatos újrafeldolgozást célértékek elérésének kiszámítása tekintetében:
  • az újrahasználható fogyasztói csomagolások figyelembevételének a lehetősége – az újrafeldolgozási célérték legfeljebb 5%-áig (5. cikk (2) bekezdés),
  • az újrahasználatra megjavított facsomagolás figyelembevételének a lehetősége (5. cikk (3) bekezdés),
  • a csomagolási hulladékban lévő, az elégetés utáni hamutól elkülönített fémek mennyiségének kiszámítása az elégetés után (6a. cikk),
  • kompozit csomagolás, amelyet már nem a túlsúlyban levő összetevőnként, hanem inkább a csomagolásban található anyagonként kell feltüntetni, esetleges eltérésekkel az olyan anyagok esetében, amelyek a csomagolóegység teljes tömegének kevesebb mint 5%-át teszik ki.
 • Az új számítási szabályok célja annak biztosítása, hogy az újrafeldolgozási célértékek kiszámításához csak azokat a hulladékokat használják fel, amelyek bekerülnek az újrafeldolgozási műveletbe, vagy elérték a hulladékstátusz megszűnését, és főszabályként a hulladék mennyiségét az újrafeldolgozási műveletbe való bekerüléskor kell mérni.
 • A határozat rendelkezik a bejelentett adatok (közvetlenül a gazdasági szereplőktől származó adatok, elektronikus nyilvántartások használata) minőségellenőrzésének továbbfejlesztett rendszeréről, ezáltal biztosítva a bejelentett adatok jobb nyomon követhetőségét, ideértve a nem uniós harmadik országokba újrafeldolgozás céljából exportált hulladékokat is.
 • Az (EU) 2019/665 határozat továbbá módosításokat vezet be a bejelentett adatok formátumát illetően is a 94/62/EK irányelv 12. cikke értelmében. A formátumoknak figyelembe kell venniük az első alkalommal forgalomba hozott mennyiségeket, valamint az adott csomagolások által megtett forgási ciklusok éves számát, ez ugyanis elengedhetetlen az egyszer használatos és az újrahasználható csomagolások arányának összevetéséhez. Mivel az újrahasználható fogyasztói csomagolásokat figyelembe lehet venni az újrafeldolgozási célértékek összefüggésében, különbséget kell tenni az újrafelhasználható fogyasztói csomagolások az egyéb újrafelhasználható csomagolások között.

MIKORTÓL HATÁLYOS AZ IRÁNYELV?

 • A 94/62/EK irányelv 1994. december 31. óta hatályos, és az uniós országokban 1996. június 30-ig kellett törvénybe foglalni.
 • Az (EU) 2018/852 módosító irányelv 2018. július 4. óta hatályos, és az uniós országokban 2020. július 5-ig kellett törvénybe foglalni.

HÁTTÉR

További információk a következő oldalon állnak rendelkezésre:

KULCSFOGALMAK

Körkörös gazdaság: olyan gazdaság, amely minimalizálja az erőforrások, hulladékok, kibocsátások és az energia elszivárgását. Ez tartós tervezés, karbantartás, javítás, újrafelhasználás és újrahasznosítás révén érhető el. Ellentétben van a lineáris gazdasággal, amely kiaknázza az erőforrásokat, használja, majd pedig eldobja azokat.
Újrafelhasználható csomagolás: olyan csomagolás, amelyet úgy alakítottak ki, terveztek meg és hoztak forgalomba, hogy élettartamuk során többszöri felhasználásra legyenek alkalmasak, mert újratölthetők vagy újrafelhasználhatók ugyanarra az eredeti célra.
Kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek: annak biztosítására létrehozott rendszerek, hogy a termékek gyártói viseljék a pénzügyi vagy szervezeti felelősséget a termék életciklusa hulladék szakaszának kezeléséért. A gyártók által a csomagolások forgalomba hozataláért fizetendő díjak modulálásával a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerek lehetővé teszik a gyártók és az uniós országok számára, hogy ösztönözzék olyan termékek és alkotóelemek tervezését, amelyek jobban tiszteletben tartják a környezetet.

FŐ DOKUMENTUM

Az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról (HL L 365., 1994.12.31., 10–23. o.)

A 94/62/EK irányelv későbbi módosításait belefoglalták az alapszövegbe. Ez az egységes szerkezetbe foglalt változat kizárólag tájékoztató jellegű.

KAPCSOLÓDÓ DOKUMENTUMOK

Az Európai Parlament és a Tanács 2008/98/EK irányelve (2008. november 19.) a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről (HL L 312., 2008.11.22., 3–30. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

A Bizottság 2005/270/EK határozata (2005. március 22.) az Európai Parlament és a Tanács csomagolásról és a csomagolási hulladékról szóló 94/62/EK irányelve szerinti adatbázisrendszerre vonatkozó formátumok létrehozásáról (az értesítés a C(2005) 854. számú dokumentummal történt) (HL L 86., 2005.4.5., 6–12. o.)

Lásd az egységes szerkezetbe foglalt változatot.

utolsó frissítés 15.06.2020

Az oldal tetejére