EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

Jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja

Ova direktiva postavlja opći okvir kako bi se osiguralo jednako postupanje prema pojedincima u Europskoj uniji (EU) na radnome mjestu bez obzira na njihovu vjeru ili uvjerenja, invaliditet, dob ili spolno opredjeljenje.

DOKUMENT

Direktiva Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljanju zanimanja.

SAŽETAK

Svrha je ove direktive osigurati da ljudi određene vjere ili uvjerenja, invaliditeta, dobi ili spolnog opredjeljenja nisu diskriminirani, već da uživaju jednako postupanje na radnome mjestu.

Koje vrste diskriminacije obuhvaća direktiva

Ona obuhvaća i izravnu diskriminaciju (različito postupanje na temelju osobite značajke) i neizravnu diskriminaciju (bilo koja odredba, kriterij ili praksa koja je naizgled neutralna, ali dovodi ljude u gore navedenim kategorijama u neravnopravni položaj u odnosu prema ostalima). Uznemirivanje, koje stvara neprijateljsko okruženje, smatra se oblikom diskriminacije.

Na koga se direktiva primjenjuje, a na koga se ne primjenjuje

Direktiva se primjenjuje na sve osobe, bilo zaposlene u javnom ili privatnom sektoru, u vezi s:

  • uvjetima za pristup zapošljavanju ili samozapošljavanju, uključujući mjerila odabira i uvjete za primanje u radni odnos te uključujući napredovanje;
  • strukovnim osposobljavanjem;
  • zapošljavanjem i uvjetima rada (uključujući otkaze i plaće);
  • članstvom i sudjelovanjem u organizacijama poslodavaca ili radnika ili bilo kojoj drugoj organizaciji čiji članovi obavljaju određeno zanimanje.

Ova direktiva ne obuhvaća razlike u postupanju na temelju državljanstva ili isplate bilo koje vrste koje se provode iz javnih sustava, uključujući javne sustave socijalne sigurnosti i socijalne zaštite.

Što je moguće učiniti kako bi se zaustavila diskriminacija

Države članice EU-a osiguravaju da su svim osobama koje smatraju da im je učinjena nepravda zbog toga što nije bilo primijenjeno načelo jednakog postupanja dostupni sudski i/ili upravni postupci. To vrijedi čak i kad je odnos u kojem je navodno došlo do diskriminacije prestao. Dodatne pojedinosti o pravnim lijekovima i provedbi možete pročitati u poglavlju II. Direktive.

Kako se stanje može popraviti

U skladu s izvješćem (COM(2014) 2 završna verzija) o ovoj direktivi i Direktivi o rasnoj jednakosti, glavni je izazov podignuti svijest o zaštiti koja već postoji i osigurati bolju praktičnu primjenu direktiva.

REFERENCE

Dokument

Dan stupanja na snagu

Rok za transponiranje u državama članicama

Službeni list Europske unije

Direktiva 2000/78/EZ

2.12.2000.

2.12.2003.

SL L 303, 2.12.2000.

POVEZANI DOKUMENTI

Komunikacija Europske komisije Europskom parlamentu i Vijeću: Zajedničko izvješće o primjeni Direktive Vijeća 2000/43/EZ od 29. lipnja 2000. o primjeni načela ravnopravnosti osoba bez obzira na njihovo rasno ili etničko podrijetlo (Direktiva o rasnoj jednakosti) i Direktive Vijeća 2000/78/EZ od 27. studenoga 2000. o uspostavi općeg okvira za jednako postupanje pri zapošljavanju i obavljaju zanimanja (Direktiva o jednakosti pri zapošljavanju) (COM(2014) 2 završna verzija od 17. siječnja 2014. - nije objavljeno u Službenom listu).

27.06.2014

Vrh