EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece

Suzbijanje seksualnog zlostavljanja djece

 

SAŽETAK DOKUMENTA:

Direktiva 2011/93/EU – o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije

ČEMU SLUŽI OVA DIREKTIVA?

Služi poboljšanju zaštite djece od seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja. Da bi se taj cilj postigao, Direktivom se zemlje EU-a obvezuje na sljedeće:

 • donošenje preventivnih mjera,
 • zaštitu djece žrtava,
 • istragu i progon počinitelja.

KLJUČNE TOČKE

Kako bi se olakšao progon počinitelja, Direktivom se:

 • inkriminira širok raspon situacija seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja (20 kaznenih djela i pokušaja);
 • uvode povećane razine kazni. Najviše razine utvrđene nacionalnim zakonodavstvom ne smiju biti niže od razina koje se kreću u rasponu od 1 do 10 godina zatvora, ovisno o težini kaznenog djela. Potrebno je uzeti u obzir i niz otegotnih okolnosti;
 • produljuje zastara nakon što žrtva stekne status punoljetnika;
 • uklanjaju prepreke povezane s povjerljivošću u pogledu prijava koje podnesu stručnjaci čija je glavna zadaća rad s djecom;
 • uvodi izvanteritorijalna nadležnost za počinitelje koji su državljani kako bi bio moguć njihov progon u zemlji u inozemstvu u kojoj su počinili kazneno djelo;
 • zahtijeva da se uklone postupovne prepreke progonu kaznenih djela počinjenih u inozemstvu;
 • osigurava da policiji moraju biti dostupni učinkoviti istražni alati, kao što su alati koji se upotrebljavaju u borbi protiv organiziranog kriminala ili u drugim slučajevima teških kaznenih djela i da moraju biti uspostavljene posebne jedinice kako bi se identificirale žrtve dječje pornografije.

Kako bi se zaštitila djeca žrtve, Direktivom se uvode pravila o sljedećem:

 • opsežnim mjerama za pomoć i potporu djeci žrtvama, osobito kako bi se spriječilo da pate od novih trauma zbog sudjelovanja u istrazi kaznenog djela i kaznenom postupku;
 • pristupu pomoći i potpori čim se uoče opravdani razlozi za sumnju da je počinjeno kazneno djelo;
 • posebnoj zaštiti za djecu koja prijavljuju zlostavljanje u obitelji;
 • pomoći i zaštiti koje nisu uvjetovane suradnjom u kaznenom postupku;
 • zaštiti privatnosti, identiteta i slike žrtve.

Kako bi se spriječila kaznena djela, Direktivom se zahtijeva sljedeće:

 • svi osuđeni počinitelji trebaju proći procjenu opasnosti koju predstavljaju i mogućih rizika od ponavljanja bilo kakvog oblika seksualnog zlostavljanja djece;
 • zemlje EU-a ustupaju interventne programe ili mjere (kao što je liječenje) za osuđene počinitelje i osobe koje se boje da bi mogle počiniti kazneno djelo;
 • osuđene počinitelje moguće je spriječiti pri obavljanju profesionalnih djelatnosti koje uključuju izravan i redovit doticaj s djecom;
 • poslodavci u profesionalnim i organiziranim volonterskim djelatnostima koje uključuju izravan i redovit doticaj s djecom imaju pravo zatražiti informacije o osudama i zabranama obavljanja određenih djelatnosti te bolju razmjenu kaznene evidencije kako bi osude u jednoj zemlji bile uključene u potvrde o počinjenju kaznenog djela izdane u drugim zemljama kako bi se olakšale provjere podobnosti;
 • zemlje EU-a osiguravaju žurno uklanjanje internetskih stranica koje sadržavaju ili šire dječju pornografiju te doprinose uklanjanju takvih stranica i s poslužitelja koji se nalaze izvan njihova područja. Također mogu odlučiti korisnicima na svojem području blokirati pristup takvim internetskim stranicama sa zaštitama kako bi spriječile zlostavljanje;
 • zemlje EU-a provode preventivne aktivnosti edukacijom, podizanjem svijesti i obukom službenika.

Praćenje

Godine 2016. Europska komisija objavila je dva izvješća. Prvo izvješće sagledalo je Direktivu u cijelosti, dok su se u drugom izvješću posebno razmatrale mjere uvedene u pogledu internetskih stranica koje sadržavaju ili šire dječju pornografiju (članak 25.).

Globalni savez protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu

U posebnoj, ali povezanoj inicijativi, koja je zajednička inicijativa EU-a i Sjedinjenih Američkih Država, 54 zemlje diljem svijeta pristupile su 2012. Globalnom savezu protiv seksualnog zlostavljanja djece na internetu. Obvezale su se na postizanje ključnih ciljeva politike koji su usmjereni na sljedeće:

 • veći broj spašenih žrtava;
 • učinkovitiji progon i
 • sveukupno smanjenje broja fotografija seksualnog zlostavljanja djece dostupnih na internetu.

Globalni savez spojio se s inicijativom iz Ujedinjene Kraljevine (1) WeProtect, čime je nastao Globalni savez WeProtect u svrhu ukidanja iskorištavanja djece na internetu, a koji uključuje više od 80 vlada, 20 globalnih tehnoloških društava i 24 vodeće međunarodne i nevladine organizacije kako bi se djeca zaštitila od seksualnog iskorištavanja na internetu.

OTKADA SE OVA DIREKTIVA PRIMJENJUJE?

Primjenjuje se od 17. prosinca 2011. i trebala je stupiti na snagu u zemljama EU-a do 18. prosinca 2013.

POZADINA

Za više informacija vidjeti:

GLAVNI DOKUMENT

Direktiva 2011/93/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije, te o zamjeni Okvirne odluke Vijeća 2004/68/PUP (SL L 335, 17.12.2011., str. 1.–14.)

Ispravak

Sukcesivne izmjene Direktive 2011/93/EU uključene su u originalni tekst. Ovaj pročišćeni tekst ima samo dokumentarnu vrijednost.

VEZANI DOKUMENTI

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni u kojoj su mjeri države članice poduzele mjere potrebne za usklađivanje s Direktivom 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (COM(2016) 871 final, 16.12.2016.)

Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o ocjeni provedbe mjera iz članka 25. Direktive 2011/93/EU od 13. prosinca 2011. o suzbijanju seksualnog zlostavljanja i seksualnog iskorištavanja djece i dječje pornografije (COM(2016) 872 final, 16.12.2016.)

Posljednje ažuriranje 28.03.2018(1) Ujedinjena Kraljevina povlači se iz Europske unije i postaje treća zemlja (država koja nije članica EU-a) od 1. veljače 2020.

Vrh