EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Schengen (dohoda a úmluva)

Glosář shrnutí

SCHENGEN (DOHODA A ÚMLUVA)

Schengenská dohoda byla podepsána 14. června 1985 a Belgie, Německo, Francie, Lucembursko a Nizozemsko v ní dohodly, že budou postupně odstraňovat kontroly na vnitřních hranicích a že zavedou volnost pohybu pro všechny státní příslušníky signatářských zemí, dalších členských států EU a některých zemí mimo EU.

Schengenská úmluva doplňuje dohodu a stanoví opatření a ochranné doložky pro vytvoření oblasti bez kontrol na vnitřních hranicích. Tuto úmluvu podepsalo stejných pět zemí dne 19. června 1990 a v platnost vstoupila v roce 1995. Dohoda a úmluva a související dohody a pravidla tvoří „schengenské acquis“, které bylo v roce 1999 začleněno do rámce EU a stalo se součástí právních předpisů EU. Lisabonská smlouva udělala z „prostoru (...) bez vnitřních hranic, ve kterém bude zajištěn volný pohyb osob“, cíl EU.

V současnosti je součástí schengenského prostoru 26 evropských zemí, včetně 22 z 27 členských států EU.

Bulharsko, Chorvatsko, Kypr a Rumunsko jsou v souladu s příslušnými akty o přistoupení také součástí schengenského prostoru, ale ještě nebyly odstraněny kontroly na jejich vnitřních hranicích.

Irsko je jediným členským státem, který není součástí schengenského prostoru. I když se podílí na policejní a soudní spolupráci na trestních věcech v rámci Schengenu, není součástí prostoru bez vnitřních hraničních kontrol a zachovává si své hraniční kontroly se zeměmi Schengenu.

Čtyři další země, Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko, jsou také k schengenské acquis přidruženy svými příslušnými dohodami s EU o přidružení k Schengenu, a jsou tedy součásti schengenského prostoru.

Kandidátské země pro vstup do EU musí v době přistoupení přijmout celé schengenské acquis. Hraniční kontroly se však u vnitřních hranic odstraní (jednomyslným rozhodnutím Rady) pouze po hodnocení, které:

  • se provádí v souladu s platným schengenským hodnotícím mechanismem,
  • dochází k závěru, že všechny podmínky pro správné uplatňování opatření schengenské acquis, které umožňují zrušení hraničních kontrol, jsou zavedeny.

VIZ TAKÉ

Nahoru