Právní akty – statistiky

Nápověda Exportovat v PDF Vytisknout tuto stránku 

Zde je možno podle roku a měsíce ověřit počet nařízení, směrnic a rozhodnutí, které byly v daném měsíci přijaty, zrušeny a jimž v tomto měsíci vypršela platnost.

V případě přijatých aktů jsou zahrnuty jak ty platné, tak ty, které již v platnosti nejsou. K základním a pozměňujícím aktům (aktům pozměňujícím předtím přijaté akty*) jsou číselné údaje uvedeny zvlášť. Vychází se při tom z data, kdy byl akt přijat. Opravy nejsou zahrnuty. Číselné údaje pro akty, které byly zrušeny nebo jimž vypršela platnost, vycházejí z data konce platnosti. Nelegislativní akty jsou uvedeny kurzívou.Přijaté akty
Základní Pozměňující
Legislativní akty – řádný legislativní postup
Nařízení Evropského parlamentu a Rady 21 30
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 13 5
Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady** 3 0
Celkem 37 35
Ostatní legislativní akty
Nařízení Rady 12 31
Směrnice Rady 2 4
Rozhodnutí Rady 280 70
Celkem 294 105
nelegislativní akty
Akty v přenesené pravomoci
Nařízení Komise v přenesené pravomoci 84 37
Směrnice Komise v přenesené pravomoci 1 3
Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci 0 2
Celkem 85 42
Prováděcí akty
Prováděcí nařízení Rady 1 25
Prováděcí rozhodnutí Rady 12 21
Prováděcí nařízení Komise*** 313 197
Prováděcí směrnice Komise 0 4
Prováděcí rozhodnutí Komise 176 83
Celkem 502 330
Other acts [cs]
Nařízení Komise*** 58 95
Směrnice Komise 0 9
Rozhodnutí Komise 419 10
Celkem 477 114

* Z bibliografických důvodů se akt považuje za pozměňující, pokud podle svého názvu mění jeden nebo více aktů, a to i přesto, že v aktu samotném jsou obsažena také samostatná ustanovení.

* * Převážná většina rozhodnutí je někomu určena (členský stát, skupina členských států, jeden nebo více podniků). Podle článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie je rozhodnutí, pokud jsou v něm uvedeni ti, jimž je určeno, závazné pouze pro ně.

* * * Krátkodobé akty jsou vyloučeny. Akty spojené s každodenním řízením zemědělských záležitostí (tzv. krátkodobé akty) jsou zpravidla platné pouze po omezenou dobu. Od 1. března 2011 byly přijímány především jako prováděcí nařízení Komise. Před tímto datem se přijímaly zpravidla jako nařízení Komise.