EUR-Lex Haun tulokset

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Hakutulokset

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/59/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014 , luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten elvytys- ja kriisinratkaisukehyksestä sekä neuvoston direktiivin 82/891/ETY, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2001/24/EY, 2002/47/EY, 2004/25/EY, 2005/56/EY, 2007/36/EY, 2011/35/EU, 2012/30/EU ja 2013/36/EU ja asetusten (EU) N:o 1093/2010 ja (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Voimassa

Celex-numero:
32014L0059
Oikeudellinen muoto:
Direktiivi
Laatija:
Euroopan parlamentti, Euroopan unionin neuvosto
Asiakirjan päivämäärä:
15/05/2014
Sivumäärä:
159

Euroopan keskuspankin päätös (EU) 2015/433, annettu 17 päivänä joulukuuta 2014 , eettisen komitean perustamisesta ja sen työjärjestyksestä (EKP/2014/59)

Voimassa

Celex-numero:
32014D0059(01)
Oikeudellinen muoto:
Päätös
Laatija:
Euroopan keskuspankki
Asiakirjan päivämäärä:
17/12/2014
Sivumäärä:
3

2014/59/EU: Komission päätös, annettu 5 päivänä helmikuuta 2014 , turvallisuusvaatimuksista, jotka kuluttajien käyttöön tarkoitettuja laserlaitteita koskevien eurooppalaisten standardien on täytettävä yleisestä tuoteturvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY mukaisesti ETA:n kannalta merkityksellinen teksti

Voimassa

Celex-numero:
32014D0059
Oikeudellinen muoto:
Päätös
Laatija:
Euroopan komissio
Asiakirjan päivämäärä:
05/02/2014
Sivumäärä:
2