EUR-Lex Otsingu tulemused

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Sortimisalus:

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2014/59/EL, 15. mai 2014 , millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse õigusraamistik ning muudetakse nõukogu direktiivi 82/891/EMÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiive 2001/24/EÜ, 2002/47/EÜ, 2004/25/EÜ, 2005/56/EÜ, 2007/36/EÜ, 2011/35/EL, 2012/30/EL ja 2013/36/EL ning määruseid (EL) nr 1093/2010 ja (EL) nr 648/2012 EMPs kohaldatav tekst

Dokumendi õiguslik staatusKehtivad

CELEXi number:
32014L0059
Vorm:
Direktiiv
Autor:
Euroopa Parlament, Euroopa Liidu Nõukogu
Dokumendi kuupäev:
15/05/2014
Lehekülgede arv:
159

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2015/433, 17. detsember 2014 , eetikakomisjoni asutamise ja töökorra kohta (EKP/2014/59)

Dokumendi õiguslik staatusKehtivad

CELEXi number:
32014D0059(01)
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
17/12/2014
Lehekülgede arv:
3

2014/59/EL: Komisjoni otsus, 5. veebruar 2014 , ohutusnõuete kohta, millele peavad vastama tarbijatele mõeldud lasertooteid käsitlevad Euroopa standardid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 2001/95/EÜ üldise tooteohutuse kohta EMPs kohaldatav tekst

Dokumendi õiguslik staatusKehtivad

CELEXi number:
32014D0059
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Komisjon
Dokumendi kuupäev:
05/02/2014
Lehekülgede arv:
2
Sortimisalus: