EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Подреждане по

Насоки на Европейската централна банка от 16 септември 2004 година за възлагане на поръчка за еуробанкноти (ЕЦБ/2004/18)

Правен статус на документаВече не е в сила

CELEX номер:
32004O0018
Вид:
Hасока
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
16/09/2004

Поправка на Директива 2004/18/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година относно координирането на процедурите за възлагане на обществени поръчки за строителство, услуги и доставки ( OВ L 134 от 30.4.2004 г. )

CELEX номер:
32004L0018R(03)
Вид:
Директива, Поправка
Автор:
Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз
Дата на документа:
10/07/2008
Брой страници:
127
Подреждане по