EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: EU-rätt och EU-rättspraxis, Underområde: Europeiska centralbanken, Subject matter, 2nd level [sv]: Banktillsyn, Rättslig form: Yttrande, Sökspråk: Engelska
2 3

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 oktober 2023 om transparens och integritet i klassificeringsverksamhet avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG-betyg) (CON/2023/30)

CON/2023/30

Celexnummer:
52023AB0030
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
04/10/2023; Dag för antagande

ECB- rådets yttrande av den 27 september 2023 om en rekommendation från rådet om utnämning av en ledamot i Europeiska centralbankens direktion (CON/2023/28)

CON/2023/28

Celexnummer:
52023AB0028
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
27/09/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 5 juli 2023 om ändringar av unionens ram för krishantering och insättningsgaranti (CON/2023/19) 2023/C 307/04

CON/2023/19

Celexnummer:
52023AB0019
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
05/06/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 6 juni 2023 om förslaget till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet (CON/2023/15) 2023/C 249/03

CON/2023/15

Celexnummer:
52023AB0015
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
06/06/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 1 februari 2023 om ett förslag till förordning om ändring av förordningarna (EU) nr 260/2012 och (EU) 2021/1230 vad gäller omedelbara betalningar i euro (CON/2023/4) 2023/C 106/02

CON/2023/4

Celexnummer:
52023AB0004
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
01/02/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 16 januari 2023 om ett förslag till direktiv om byggnaders energiprestanda (omarbetning) (CON/2023/2) 2023/C 89/01

CON/2023/2

Celexnummer:
52023AB0002
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
16/01/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 27 april 2022 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning. (CON/2022/16) 2022/C 248/03

CON/2022/16

Celexnummer:
52022AB0016
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
27/04/2022; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 11 april 2022 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148 (CON/2022/14) 2022/C 233/03

CON/2022/14

Celexnummer:
52022AB0014
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
11/04/2022; Dag för antagande

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 24 mars 2022 om ett förslag till ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller krav avseende kreditrisk, kreditvärdighetsjusteringsrisk, operativ risk, marknadsrisk och kapitalgolv (CON/2022/11) 2022/C 233/02

CON/2022/11

Celexnummer:
52022AB0011
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
24/03/2022; Dag för antagande

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 16 februari 2022 om ett förslag till ett direktiv och en förordning om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism (CON/2022/5) 2022/C 210/06

CON/2022/5

Celexnummer:
52022AB0005
Rättslig form:
Yttrande
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
16/02/2022; Dag för antagande
2 3