EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: EU-rätt och EU-rättspraxis, Underområde: Europeiska centralbanken, Subject matter, 2nd level [sv]: Banktillsyn, Rättslig form: Yttrande, Sökspråk: Engelska
2

Europeiska centralbankens yttrande av den 7 september 2021 om ett förslag om ändring av direktiv 2013/34/EU, direktiv 2004/109/EG, direktiv 2006/43/EG och förordning (EU) nr 537/2014 vad gäller företagens hållbarhetsrapportering (CON/2021/27) 2021/C 446/02

CON/2021/27

Celexnummer:
52021AB0027
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
07/09/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 4 juni 2021 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om digital operativ motståndskraft för finanssektorn (CON/2021/20) 2021/C 343/01

Celexnummer:
52021AB0020
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
04/06/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 28 april 2021 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om en pilotordning för marknadsinfrastrukturer som baseras på teknik för distribuerade liggare (CON/2021/15) 2021/C 244/04

Celexnummer:
52021AB0015
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
28/04/2021; Dag för antagande

Europeiska Centralbankens Yttrande av den 19 februari 2021 om ett förslag till förordning om marknader för kryptotillgångar och om ändring av direktiv (EU) 2019/1937 (CON/2021/4) 2021/C 152/01

Celexnummer:
52021AB0004
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
19/02/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 23 september 2020 om förslag till förordningar om ändringar av unionens tillsynsregelverk som svar på covid-19-pandemin (CON/2020/22) 2020/C 377/01

Celexnummer:
52020AB0022
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
23/09/2020; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 20 maj 2020 om ändringar av unionens tillsynsregelverk som svar på covid-19-pandemin (CON/2020/16) 2020/C 180/04

Celexnummer:
52020AB0016
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
20/05/2020; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 12 juli 2018 om ett förslag till förordning om minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (CON/2018/32)

Celexnummer:
52018AB0032
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
12/07/2018; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 7 december 2018 om ett ändrat förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten) samt tillhörande rättsakter (CON/2018/55)

Celexnummer:
52018AB0055
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
07/12/2018; Dag för antagande

Europeiska centralbankens yttrande av den 22 augusti 2018 om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om emission av säkerställda obligationer och offentlig tillsyn över säkerställda obligationer och om ändring av direktiv 2009/65/EG och direktiv 2014/59/EU; samt ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller exponeringar i form av säkerställda obligationer (CON/2018/37)

Celexnummer:
52018AB0037
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
22/08/2018; Dag för antagande
2