EUR-Lex Zadetki iskanja

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Zadetki iskanja

Področje: Pravo in sodna praksa EU, Podpodročje: Evropska centralna banka, Subject matter, 2nd level [sl]: Bančni nadzor, Pravna oblika: Mnenje, Jezik iskanja: angleško
1 2

Mnenje Evropske centralne banke z dne 22. avgusta 2018 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o izdajanju kritih obveznic in njihovem javnem nadzoru ter o spremembi Direktive 2009/65/ES in Direktive 2014/59/EU ter o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 glede izpostavljenosti iz naslova naložb v krite obveznice (CON/2018/37)

CELEX number:
52018AB0037
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
22/08/2018; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. maja 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1095/2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in povezanih pravnih aktov ter o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2014/65/EU o trgih finančnih instrumentov in Direktive 2009/138/ES o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (CON/2018/26)

CELEX number:
52018AB0026
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
11/05/2018; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. aprila 2018 o predlogu uredbe o ustanovitvi Evropskega denarnega sklada (CON/2018/20)

CELEX number:
52018AB0020
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
11/04/2018; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 2. marca 2018 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 1092/2010 o makrobonitetnem nadzoru nad finančnim sistemom Evropske unije in ustanovitvi Evropskega odbora za sistemska tveganja (CON/2018/12)

CELEX number:
52018AB0012
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
02/03/2018; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje (CON/2017/47)

CELEX number:
52017AB0047
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
08/11/2017; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 8. novembra 2017 o spremembah okvira Unije za kapitalske zahteve za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2017/46)

CELEX number:
52017AB0046
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
08/11/2017; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 20. aprila 2016 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 806/2014 za vzpostavitev evropskega sistema jamstva za vloge (CON/2016/26)

CELEX number:
52016AB0026
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
20/04/2016; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. marca 2016 o (a) predlogu uredbe o določitvi skupnih pravil za listinjenje in vzpostavitvi evropskega okvira za enostavno, pregledno in standardizirano listinjenje ter (b) predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja (CON/2016/11)

CELEX number:
52016AB0011
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
11/03/2016; Datum sprejetja
1 2