EUR-Lex Zadetki iskanja

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Zadetki iskanja

Področje: Pravo in sodna praksa EU, Podpodročje: Evropska centralna banka, Subject matter, 2nd level [sl]: Bančni nadzor, Pravna oblika: Mnenje, Jezik iskanja: angleško
2 3

Mnenje Evropske centralne banke z dne 5. julija 2023 o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje in jamstva za vloge (CON/2023/19) 2023/C 307/04

CON/2023/19

CELEX number:
52023AB0019
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
05/06/2023; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 6. junija 2023 o predlogu direktive o skrbnem pregledu v podjetjih glede trajnostnosti (CON/2023/15) 2023/C 249/03

CON/2023/15

CELEX number:
52023AB0015
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
06/06/2023; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 1. februarja 2023 o predlogu uredbe o spremembi uredb (EU) št. 260/2012 in (EU) 2021/1230 glede takojšnjih kreditnih prenosov v eurih (CON/2023/4) 2023/C 106/02

CON/2023/4

CELEX number:
52023AB0004
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
01/02/2023; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 16. januarja 2023 o predlogu direktive o energijski učinkovitosti stavb (prenovitev) (CON/2023/2) 2023/C 89/01

CON/2023/2

CELEX number:
52023AB0002
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
16/01/2023; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 27. aprila 2022 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2013/36/EU v zvezi z nadzorniškimi pooblastili, sankcijami, podružnicami iz tretjih držav ter okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi tveganji (CON/2022/16) 2022/C 248/03

CON/2022/16

CELEX number:
52022AB0016
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
27/04/2022; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 11. aprila 2022 o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148 (CON/2022/14) 2022/C 233/03

CON/2022/14

CELEX number:
52022AB0014
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
11/04/2022; Datum sprejetja

Mnenje Evropske Centralne Banke z dne 24. marca 2022 o predlogu sprememb Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za kreditno tveganje, tveganje prilagoditve kreditnega vrednotenja, operativno tveganje, tržno tveganje in izstopni prag (CON/2022/11) 2022/C 233/02

CON/2022/11

CELEX number:
52022AB0011
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
24/03/2022; Datum sprejetja

Mnenje Evropske Centralne Banke z dne 16. februarja 2022 o predlogu direktive in uredbe o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma (CON/2022/5) 2022/C 210/06

CON/2022/5

CELEX number:
52022AB0005
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
16/02/2022; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 13. januarja 2022 o predlogu spremembe Uredbe (EU) št. 575/2013 o bonitetnih zahtevah za kreditne institucije in investicijska podjetja v zvezi z reševanjem (CON/2022/3) 2022/C 122/10

CON/2022/3

CELEX number:
52022AB0003
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
13/01/2022; Datum sprejetja

Mnenje Evropske centralne banke z dne 29. decembra 2021 o predlogu uredbe o določitvi harmoniziranih pravil o umetni inteligenci (CON/2021/40) 2022/C 115/05

CON/2021/40

CELEX number:
52021AB0040
Pravna oblika:
Mnenje
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
29/12/2021; Datum sprejetja
2 3