EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

Joma: ES tiesību akti un judikatūra, Apakšjoma: Eiropas Centrālā banka, Temats: Iepirkums, Meklēšanas valoda: latviešu
2

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/628 (2020. gada 4. maijs), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2020/27)

OV L 146, 8.5.2020., 11./12. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
32020D0628
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
04/05/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/380 (2020. gada 18. februāris), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2020/10)

OV L 69, 6.3.2020., 41./45. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
32020D0380
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
18/02/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/956 (2016. gada 7. jūnijs), ar kuru groza Lēmumu (ES) 2016/245 (ECB/2016/2), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/17)

OV L 159, 16.6.2016., 21./22. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
32016D0017(01)
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
07/06/2016; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/245 (2016. gada 9. februāris), ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2016/2)

OV L 45, 20.2.2016., 15./43. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
32016D0002
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
09/02/2016; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/21 (2015. gada 23. decembris), ar kuru groza Lēmumu ECB/2008/17, ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2015/51)

OV L 6, 9.1.2016., 5./7. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
32015D0051
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
23/12/2015; Pieņemšanas datums

2012/367/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2012. gada 19. jūnijs ) kas groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2012/10)

OV L 178, 10.7.2012., 14./14. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32012D0010(01)
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
19/06/2012

2010/483/ES: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2010. gada 27. jūlijs ), kurš groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2010/8)

OV L 238, 9.9.2010., 14./16. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32010D0008(01)
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
27/07/2010

2009/154/EK: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2009. gada 27. janvāris ), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/5, ar ko nosaka iepirkuma noteikumus (ECB/2009/2)

OV L 51, 24.2.2009., 10./13. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Vairs nav spēkā

CELEX numurs:
32009D0002(01)
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
27/01/2009

2008/893/EK: Eiropas Centrālās bankas Lēmums ( 2008. gada 17. novembris ), ar ko nosaka kopīga Eurosistēmas iepirkuma noteikumus (ECB/2008/17)

OV L 319, 29.11.2008., 76./78. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Šis dokuments ir publicēts īpašajā(-os) izdevumā(–os) (HR)

Spēkā

CELEX numurs:
32008D0017
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
17/11/2008
2