EUR-Lex Rezultati pretraživanja

Natrag na početnu stranicu EUR-Lex-a

Ovaj je dokument isječak s web-mjesta EUR-Lex

Rezultati pretraživanja

Područje: Pravo EU-a i sudska praksa, Podpodručje: Europska središnja banka, Predmet: Nabava, Traži jezik: hrvatski
2

Odluka (EU) 2020/628 Europske središnje banke od 4. svibnja 2020. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava (ESB/2020/27)

SL L 146, 8.5.2020., str. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

Broj CELEX:
32020D0628
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
04/05/2020; Datum donošenja

Odluka (EU) 2020/380 Europske središnje Banke od 18. veljače 2020. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 o utvrđivanju pravila o nabavi (ESB/2020/10)

SL L 69, 6.3.2020., str. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

Broj CELEX:
32020D0380
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
18/02/2020; Datum donošenja

Odluka (EU) 2016/956 Europske središnje banke od 7. lipnja 2016. o izmjeni Odluke (EU) 2016/245 (ESB/2016/2) o utvrđivanju pravila o nabavi (ESB/2016/17)

SL L 159, 16.6.2016., str. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

Broj CELEX:
32016D0017(01)
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
07/06/2016; Datum donošenja

Odluka (EU) 2016/245 Europske središnje banke od 9. veljače 2016. o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2016/2)

SL L 45, 20.2.2016., str. 15–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

Broj CELEX:
32016D0002
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
09/02/2016; Datum donošenja

Odluka (EU) 2016/21 Europske središnje banke od 23. prosinca 2015. o izmjeni Odluke ESB/2008/17 o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava (ESB/2015/51)

SL L 6, 9.1.2016., str. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Na snazi

Broj CELEX:
32015D0051
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
23/12/2015; Datum donošenja

2012/367/EU: Odluka Europske središnje banke od 19. lipnja 2012. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2012/10)

SL L 178, 10.7.2012., str. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 10 Svezak 003 Str. 335 - 335

Više nije na snazi

Broj CELEX:
32012D0010(01)
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
19/06/2012

2010/483/EU: Odluka Europske središnje banke od 27. srpnja 2010. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2010/8)

SL L 238, 9.9.2010., str. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 10 Svezak 002 Str. 290 - 292

Više nije na snazi

Broj CELEX:
32010D0008(01)
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
27/07/2010

2009/154/EZ: Odluka Europske središnje banke od 27. siječnja 2009. o izmjeni Odluke ESB/2007/5 o utvrđivanju Pravila o nabavi (ESB/2009/2)

SL L 51, 24.2.2009., str. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 10 Svezak 003 Str. 183 - 186

Više nije na snazi

Broj CELEX:
32009D0002(01)
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
27/01/2009

2008/893/EZ: Odluka Europske središnje banke od 17. studenoga 2008. o utvrđivanju okvira za zajedničku nabavu Eurosustava (ESB/2008/17)

SL L 319, 29.11.2008., str. 76–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Posebno izdanje na hrvatskom jeziku: Poglavlje 10 Svezak 002 Str. 261 - 263

Na snazi

Broj CELEX:
32008D0017
Autor:
Europska središnja banka
Datum dokumenta:
17/11/2008
2