EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Област: Право и съдебна практика на ЕС, Подобласт: Европейска централна банка, Предмет: Обществени поръчки, Език на търсене: български
2

Решение (ЕС) 2020/628 на Европейската централна банка от 4 май 2020 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (ЕЦБ/2020/27)

OB L 146, 8.5.2020г., стр. 11—12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

CELEX номер:
32020D0628
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
04/05/2020; Дата на приемане

Този документ не е достъпен на български.

Opinion of the European Central Bank of 19 November 2014 on euro banknote production by a special-purpose entity (CON/2014/82)

CELEX номер:
52014AB0082
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
19/11/2014; Дата на приемане

Решение (ЕС) 2020/380 на Европейската централна банка от 18 февруари 2020 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2020/10)

OB L 69, 6.3.2020г., стр. 41—45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

CELEX номер:
32020D0380
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
18/02/2020; Дата на приемане

Решение (ЕС) 2016/956 на Европейската централна банка от 7 юни 2016 година за изменение на Решение (ЕС) 2016/245 (ЕЦБ/2016/2) за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/17)

OB L 159, 16.6.2016г., стр. 21—22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

CELEX номер:
32016D0017(01)
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
07/06/2016; Дата на приемане

Решение (ЕС) 2016/245 на Европейската централна банка от 9 февруари 2016 година за определяне на правилата за възлагане на поръчки (ЕЦБ/2016/2)

OB L 45, 20.2.2016г., стр. 15—43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

CELEX номер:
32016D0002
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
09/02/2016; Дата на приемане

Решение (ЕС) 2016/21 на Европейската централна банка от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (ЕЦБ/2015/51)

OB L 6, 9.1.2016г., стр. 5—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

В сила

CELEX номер:
32015D0051
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
23/12/2015; Дата на приемане

2012/367/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 19 юни 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2012/10)

OB L 178, 10.7.2012г., стр. 14—14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Вече не е в сила

CELEX номер:
32012D0010(01)
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
19/06/2012

2010/483/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 27 юли 2010 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2010/8)

OB L 238, 9.9.2010г., стр. 14—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Вече не е в сила

CELEX номер:
32010D0008(01)
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
27/07/2010

2009/154/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 27 януари 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/5 за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2009/2)

OB L 51, 24.2.2009г., стр. 10—13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Вече не е в сила

CELEX номер:
32009D0002(01)
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
27/01/2009

2008/893/ЕО: Решение на Европейската централна банка от 17 ноември 2008 година за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата (ЕЦБ/2008/17)

OB L 319, 29.11.2008г., стр. 76—78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Този документ е публикуван в специално издание (HR)

В сила

CELEX номер:
32008D0017
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
17/11/2008
2