EUR-Lex Search results

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Search Results

  You can only view pages 1–9,999 of the search results.
Domain: All, Subdomain: National transposition, Search language: English
2

This document does not exist in your search language.

Закон за публичното предлагане на ценни книжа

CELEX number:
72017L0828BGR_286531
Transposed legal act(s):
Author:
Bulgaria
Date of document:
18/07/2020; Date of publication

This document does not exist in your search language.

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima, NN 81/2020

CELEX number:
72000L0053HRV_286503
Transposed legal act(s):
Author:
Croatia
Date of document:
27/07/2020; Date of notification

This document does not exist in your search language.

Bekendtgørelse om grænseoverskridende overførsel af radioaktivt affald og brugt nukleart brændsel

CELEX number:
72014L0087DNK_286584
Transposed legal act(s):
Author:
Denmark
Date of document:
04/07/2019; Date of publication

This document does not exist in your search language.

Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

CELEX number:
72014L0087DNK_286578
Transposed legal act(s):
Author:
Denmark
Date of document:
26/10/2018; Date of publication

This document does not exist in your search language.

Pravilnik o trženju materiala za vegetativno razmnoževanje trte

CELEX number:
72020L0177SVN_286566
Transposed legal act(s):
Author:
Slovenia
Date of document:
17/07/2020; Date of publication

This document does not exist in your search language.

MS does not consider NEM necessary

CELEX number:
72019L2177DEU_286570
Transposed legal act(s):
Author:
Germany
Date of document:
27/07/2020; Date of notification
2