Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Sökresultat

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

  Ordningen definierades i sökningen.

Nyutkommet – Lagstiftningsförfaranden

Sökning: DTS_SUBDOM = LEGAL_PROCEDURE AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Sökspråk: Svenska

2017/0362/COD

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO

2018/0437/NLE

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
COM (2018) 862
Inledande dokument:

52018PC0862