Godkänn Godkänner inte

EUR-Lex Sökresultat

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

  Ordningen definierades i sökningen.

Nyutkommet – Lagstiftningsförfaranden

Sökning: DTS_SUBDOM = LEGAL_PROCEDURE AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Sökspråk: Svenska

2019/0083/NLE

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO

2019/0902/NLE

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO

2019/0901/NLE

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO

2019/0801/NLE

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO

2019/0804/CNS

Det finns ingen titel på förfarandet.
Inledande referens:
OP_DATPRO (OP_DATPRO) OP_DATPRO