EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa
2

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten

EUT L 305, 26.11.2019, s. 17–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Europaparlamentets och rådets Förordning (EU) 2019/1240 av den 20 juni 2019 om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring

EUT L 198, 25.7.2019, s. 88–104 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/816 av den 17 april 2019 om inrättande av ett centraliserat system för identifiering av medlemsstater som innehar uppgifter om fällande domar mot tredjelandsmedborgare och statslösa personer (Ecris-TCN) för att komplettera det europeiska informationssystemet för utbyte av uppgifter ur kriminalregister och om ändring av förordning (EU) 2018/1726

EUT L 135, 22.5.2019, s. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32019R0816
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 4 punkt 1 led (e) antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 33 punkt 1 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 upphävande artikel 3 led 8 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 3 led 19 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 32 punkt 2 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 4 punkt 1 led (aa) antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 8 punkt 1 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 5 punkt 1 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 9 punkt 3 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 23 punkt 2 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 4 punkt 1 led (a) antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 3 led 20 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 24 punkt 3 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 upphävande artikel 10 punkt 1 led (j) antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 9 punkt 4 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 12 punkt 2 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 5 punkt 1a antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 13 punkt 2 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 24 punkt 1 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 2 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 3 led 21 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 8 punkt 2 antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 tillägg artikel 1 led (c) antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 9 punkt 2 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 9 punkt 1 text antaget den: 11/06/2019
 • ändrad genom 32019R0818 ersätter artikel 41 punkt 2 antaget den: 11/06/2019
2