EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

gällande lagstiftning

Endast grundläggande rättsakter: Ja, Dokumentsektor: 2, 3, 4, Sök enbart efter gällande lagstiftning: Ja, Kapitel i registret, nivå 1: Gemensam utrikes- och säkerhetspolitik
2

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/125 av den 16 januari 2019 om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

EUT L 30, 31.1.2019, s. 1–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32019R0125
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32020R0621 ersätter bilaga I led B antaget den: 27/05/2020
  • ändrad genom 32020R0621 upphävande bilaga V del 2 text antaget den: 27/05/2020
  • ändrad genom 32020R0621 ersätter bilaga I led A text antaget den: 27/05/2020
  • ändrad genom 32020R0621 tillägg bilaga V del 2 text antaget den: 27/05/2020

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 230/2014 av den 11 mars 2014 om inrättande av ett instrument som bidrar till stabilitet och fred

EUT L 77, 15.3.2014, s. 1–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celexnummer:
32014R0230
Alla konsoliderade versioner:
Länkade dokument:
  • ändrad genom 32017R2306 ersätter artikel 7 punkt 1 antaget den: 16/12/2017
  • ändrad genom 32017R2306 tillägg artikel 3a antaget den: 16/12/2017
  • ändrad genom 32017R2306 ersätter artikel 10 punkt 1 antaget den: 16/12/2017
  • ändrad genom 32017R2306 tillägg artikel 13 punkt 4 antaget den: 16/12/2017
  • ändrad genom 32017R2306 ersätter artikel 8 punkt 1 antaget den: 16/12/2017
  • ändrad genom 32017R2306 tillägg artikel 1 punkt 2 antaget den: 16/12/2017

Rådets beslut (Gusp) 2020/472 av den 31 mars 2020 om Europeiska unionens militära insats i Medelhavsområdet (Eunavfor MED Irini)

EUT L 101, 1.4.2020, s. 4–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2