EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

  Ordningen definierades i sökningen.

Nyutkommet – EU-rättspraxis

Sökning: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Sökspråk: Svenska
2

Tribunalens dom (femte avdelningen) av den 6 juli 2022.
ALO jewelry CZ s. r. o. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål T-288/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:420

Celexnummer:
62021TJ0288_INF
Rättslig form:
Upplysning
Sammanfattade dokument:
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
06/07/2022

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 13 juli 2022.
Gugler France mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål T-147/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:444

Celexnummer:
62021TJ0147_INF
Rättslig form:
Upplysning
Sammanfattade dokument:
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
13/07/2022

Tribunalens dom (tredje avdelningen) av den 13 juli 2022.
Purasac Co. Ltd mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål T-543/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:445

Celexnummer:
62021TJ0543_INF
Rättslig form:
Upplysning
Sammanfattade dokument:
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
13/07/2022

Tribunalens dom (andra avdelningen) av den 13 juli 2022.
Tigercat International Inc. mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål T-251/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:437

Celexnummer:
62021TJ0251_INF
Rättslig form:
Upplysning
Sammanfattade dokument:
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
13/07/2022

Beslut av tribunalens ordförande av den 21 juni 2022.
Saodat Narzieva mot Europeiska unionens råd.
Mål T-238/22 R.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:378

Celexnummer:
62022TO0238
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
21/06/2022

Beslut av tribunalens ordförande av den 21 juni 2022.
Gulbakhor Ismailova mot Europeiska unionens råd.
Mål T-234/22 R.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:377

Celexnummer:
62022TO0234
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
21/06/2022

Tribunalens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 juni 2022.
FJ m.fl. mot Europeiska utrikestjänsten.
Mål T-246/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:370

Celexnummer:
62021TO0246
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
14/06/2022

Tribunalens beslut (åttonde avdelningen) av den 14 juni 2022.
FZ m.fl. mot Europeiska kommissionen.
Mål T-236/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:367

Celexnummer:
62021TO0236
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
14/06/2022

Tribunalens dom (tionde avdelningen) av den 29 juni 2022.
bet-at-home.com Entertainment GmbH mot Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet.
Mål T-640/21.

ECLI-nummer: ECLI:EU:T:2022:408

Celexnummer:
62021TJ0640
Rättslig form:
Dom
Författare:
Tribunalen
Dokumentets datum:
29/06/2022
2