EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

  De volgorde is in de zoekactie gedefinieerd.

Pas verschenen – EU-jurisprudentie

Zoekstap: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Taal: Nederlands
2

Zaak C-572/22 P: Hogere voorziening ingesteld op 26 augustus 2022 door Ana Carla Mendes de Almeida tegen de beschikking van het Gerecht (Eerste kamer) van 13 juni 2022 in zaak T-334/21, Mendes de Almeida / Raad

Celex-nummer:
62022CN0572
Vorm:
Gerechtelijke informatie
Auteur:
Hof van Justitie
Datum document:
26/08/2022

Zaak T-54/22: Beschikking van het Gerecht van 30 september 2022 — Rivière / ID (“Institutioneel recht – Lid van het Parlement – Schorsing en uitsluiting van een lid van zijn fractie – Verzoeker die geen gehoor meer geeft aan de uitnodigingen van het Gerecht – Afdoening zonder beslissing”)

Celex-nummer:
62022TB0054(01)
Vorm:
Gerechtelijke informatie
Auteur:
Gerecht
Datum document:
30/09/2022

Zaak T-101/22: Beschikking van het Gerecht van 7 oktober 2022 — OG e.a. / Commissie [“Beroep tot nietigverklaring – Gedelegeerde verordening (EU) 2022/503 – Gedelegeerde verordening (EU) 2021/2288 – Verordening (EU) 2021/953 – Digitaal EU-covidcertificaat – Vrij verkeer van personen – Beperkingen – Niet rechtstreeks geraakt – Niet-ontvankelijkheid”]

Celex-nummer:
62022TB0101(01)
Vorm:
Gerechtelijke informatie
Auteur:
Gerecht
Datum document:
07/10/2022
2