Riżultati tat-tfittxija

Għajnuna Ipprintja din il-paġna 
Kriterji ta' tiftix
Imminimizza

Ippublikati reċentement – Każistika tal-UE

Mistoqsija: (DTS = 6) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Lingwa tat-tiftixa: Malti

 1 2 Li jmiss16 

Riżultati 1 - 10 ta' 160

Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (It-Tmien Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2018.
České dráhy a.s. vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Kawża T-621/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:367
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018.
Haverkamp IP GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-227/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:370
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Is-Sitt Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2018.
Gidon Anabi Blanga vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-657/17.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:358
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018.
Haverkamp IP GmbH vs L-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea.
Kawża T-228/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:369
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2018.
KV vs L-Aġenzija Eżekuttiva għall-Edukazzjoni, l-Awdjoviżiv u l-Kultura.
Kawżi T-306/15 u T-484/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:359
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (Id-Disa’ Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018.
Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika Federali tal-Ġermanja.
Kawża C-543/16.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:481
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tieni Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018.
Ir-Repubblika tal-Polonja vs Il-Parlament Ewropew u Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.
Rikors għal annullament – Deċiżjoni (UE) 2015/1814 – Determinazzjoni tal-bażi legali – Teħid inkunsiderazzjoni tal-effetti tal-att – Assenza – Artikolu 192(1) TFUE – L-ewwel subparagrafu (c) tal-Artikolu 192(2) TFUE – Miżuri ta’ ‘effett sinjifikattiv’ tal-għażla ta’ Stat Membru bejn diversi sorsi ta’ enerġija u fuq l-istruttura ġenerali tal-provvista tal-enerġija – Prinċipju ta’ kooperazzjoni leali – Artikolu 15 TUE – Kompetenzi tal-Kunsill Ewropew – Prinċipji ta’ ċertezza legali u ta’ protezzjoni tal-aspettattivi leġittimi – Prinċipju ta’ proporzjonalità – Analiżi tal-impatt.
Kawża C-5/16.

Rapporti diġitali (rapporti mill-Qorti - ġenerali - taqsima “Informazzjoni dwar deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)
Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:483
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti Ġenerali (L-Ewwel Awla) tal-20 ta’ Ġunju 2018.
KV vs Il-Kummissjoni Ewropea.
Kawża T-104/15.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:T:2018:360
Issejvja oġġett

Sentenza tal-Qorti tal-Ġustizzja (It-Tielet Awla) tal-21 ta’ Ġunju 2018.
Il-Kummissjoni Ewropea vs Ir-Repubblika ta’ Malta.
Nuqqas ta’ Stat li jwettaq obbligu – Direttiva 2009/147/KE – Konservazzjoni ta’ għasafar selvaġġi – Qabda u żamma ta’ għasafar ħajjin – Speċi li jagħmlu parti mill-familja tal-għasafar tal-għana – Projbizzjoni – Sistema derogatorja nazzjonali – Setgħa ta’ deroga tal-Istati Membri – Kundizzjonijiet.
Kawża C-557/15.

Rapporti diġitali (rapporti mill-Qorti - ġenerali - taqsima “Informazzjoni dwar deċiżjonijiet mhux ippubblikati”)
Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:477
Issejvja oġġett

Digriet tal-Qorti tal-Ġustizzja (Is-Sitt Awla) tal-14 ta’ Ġunju 2018.
GS vs Bundeszentralamt für Steuern.
Talba għal deċiżjoni preliminari imressqa minn Finanzgericht Köln.
Kawża C-440/17.

Identifikatur ECLI: ECLI:EU:C:2018:437

 1 2 Li jmiss16 

Riżultati 1 - 10 ta' 160