Kiida heaks Keeldu

EUR-Lex Otsingu tulemused

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Valdkond: Kõik, Alamvaldkond: Kõik dokumendid, Õiguslik alus – CELEXi number: 32002R1606, Otsingukeel: eesti keel
2

Euroopa Parlamendi otsus mitte esitada vastuväiteid komisjoni määruse eelnõule, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi 9 muudatustega (D054380/02 – 2017/3018(RPS))

ELT C 463, 21.12.2018, lk 68—69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEXi number:
52018DP0027
Vorm:
Otsus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Parlament, Majandus- ja rahanduskomisjon, Õiguskomisjon
Dokumendi kuupäev:
07/02/2018; hääletamise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/1595, 23. oktoober 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega nr 23 (EMPs kohaldatav tekst)

C/2018/6837

ELT L 265, 24.10.2018, lk 3—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R1595
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
23/10/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Parlamendi 6. oktoobri 2016. aasta resolutsioon rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite kohta: IFRS 9 (2016/2898(RSP))

ELT C 215, 19.6.2018, lk 40—43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEXi number:
52016IP0381
Vorm:
Resolutsioon
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Parlament, Majandus- ja rahanduskomisjon
Dokumendi kuupäev:
06/10/2016; hääletamise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/519, 28. märts 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite tõlgendamise komitee tõlgendusega nr 22 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1733

ELT L 87, 3.4.2018, lk 3—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R0519
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
28/03/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/498, 22. märts 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga 9 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1623

ELT L 82, 26.3.2018, lk 3—7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R0498
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
22/03/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/400, 14. märts 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 40 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1405

ELT L 72, 15.3.2018, lk 13—16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R0400
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
14/03/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Parlamendi 7. juuni 2016. aasta resolutsioon rahvusvaheliste raamatupidamisstandardite (IAS) hindamise ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandardite (IFRS) sihtasutuse, Euroopa finantsaruandluse nõuanderühma (EFRAG) ja avaliku huvi järelevalve nõukogu (PIOB) tegevuse kohta (2016/2006(INI))

ELT C 86, 6.3.2018, lk 24—32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEXi number:
52016IP0248
Vorm:
Omaalgatuslik resolutsioon
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Parlament, Eelarvekontrollikomisjon, Majandus- ja rahanduskomisjon
Dokumendi kuupäev:
07/06/2016; hääletamise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/289, 26. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise finantsaruandlusstandardiga (IFRS) 2 „Aktsiapõhine makse“ (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/1020

ELT L 55, 27.2.2018, lk 21—26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R0289
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
26/02/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2018/182, 7. veebruar 2018, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 28 ning rahvusvaheliste finantsaruandlusstandarditega (IFRS) 1 ja 12 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2018/0602

ELT L 34, 8.2.2018, lk 1—5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32018R0182
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
07/02/2018; Vastuvõtmise kuupäev

Komisjoni määrus (EL) 2017/1990, 6. november 2017, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1126/2008 (millega võetakse vastu teatavad rahvusvahelised raamatupidamisstandardid kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1606/2002) seoses rahvusvahelise raamatupidamisstandardiga (IAS) 7 (EMPs kohaldatav tekst )

C/2017/7261

ELT L 291, 9.11.2017, lk 89—91 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Kehtivad

CELEXi number:
32017R1990
Vorm:
Määrus
Õiguslik alus:
Autor:
Euroopa Komisjon, Finantsstabiilsuse, finantsteenuste ja kapitaliturgude liidu peadirektoraat
Dokumendi kuupäev:
06/11/2017; Vastuvõtmise kuupäev
2