EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

  U krijgt alleen de paginas 1-9999 van de zoekresultaten te zien.
Domein: Alle, Soort document: Verordening, Soortdocument: R, Jaar: 2009, Zonder corrigenda: Ja, Nummer: 1069, Taal: Nederlands
2

Besluit (EU) 2023/1022 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Europees Fonds voor aanpassing aan de globalisering voor ontslagen werknemers naar aanleiding van een aanvraag van Spanje (EGF/2022/003 ES/Alu Ibérica)

Van kracht

Celex-nummer:
32023D1022
Vorm:
Besluit
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
10/05/2023; Datum goedkeuring

Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Voor de EER relevante tekst)

PE/7/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0956
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
10/05/2023; datum van ondertekening

Besluit (EU) 2023/936 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 over een Europees Jaar van de Vaardigheden (Voor de EER relevante tekst)

PE/12/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023D0936
Vorm:
Besluit
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
10/05/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/675 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot vaststelling van instandhoudings- en beheersmaatregelen voor de instandhouding van de zuidelijke blauwvintonijn

PE/60/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0675
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
15/03/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/657 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot vaststelling van regels voor de uitoefening van de rechten van de Unie bij de uitvoering en handhaving van het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie en van de Handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, enerzijds, en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, anderzijds

PE/77/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0657
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
15/03/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/588 van het Europees Parlement en de Raad van 15 maart 2023 tot vaststelling van het programma van de Unie voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027

PE/65/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0588
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
15/03/2023; datum van ondertekening

Besluit (EU) 2023/68 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor steun aan Duitsland, België, Nederland, Oostenrijk, Luxemburg, Spanje en Griekenland naar aanleiding van de natuurrampen in deze landen in de loop van 2021

Van kracht

Celex-nummer:
32023D0068
Vorm:
Besluit
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
14/12/2022; Datum goedkeuring

Richtlijn (EU) 2022/2557 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende de weerbaarheid van kritieke entiteiten en tot intrekking van Richtlijn 2008/114/EG van de Raad (Voor de EER relevante tekst)

PE/51/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32022L2557
Vorm:
Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
14/12/2022; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2022/2554 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector en tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 648/2012, (EU) nr. 600/2014, (EU) nr. 909/2014 en (EU) 2016/1011 (Voor de EER relevante tekst)

PE/41/2022/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32022R2554
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
14/12/2022; datum van ondertekening

Richtlijn (EU) 2022/2555 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende maatregelen voor een hoog gezamenlijk niveau van cyberbeveiliging in de Unie, tot wijziging van Verordening (EU) nr. 910/2014 en Richtlijn (EU) 2018/1972 en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148 (NIS 2-richtlijn) (Voor de EER relevante tekst)

PE/32/2022/REV/2

Van kracht

Celex-nummer:
32022L2555
Vorm:
Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
14/12/2022; datum van ondertekening
2