EUR-Lex Resultat af søgningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Søgeresultater

  Rækkefølgen blev fastsat i søgningen

Nyligt offentliggjort – Lovgivning

Søgning: (DTS = 3 OR 4) AND (XC >= TODAY - 14 DAYS) ORDER BY XC DESC, Søgesprog: dansk
2

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1401 af 12. august 2022 om ændring af gennemførelsesafgørelse (EU) 2019/1698 for så vidt angår europæiske standarder for visse børneomsorgsprodukter, børnemøbler, gymnastikudstyr, lightere og informations- og kommunikationsteknologiudstyr (EØS-relevant tekst)

C/2022/5866

Celex-nummer:
32022D1401
Type:
Gennemførelsesafgørelse
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Retlige Anliggender og Forbrugere
Dokumentets dato:
12/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1402 af 12. august 2022 om ændring af bilaget til gennemførelsesafgørelse (EU) 2021/641 om hasteforanstaltninger over for udbrud af højpatogen aviær influenza i visse medlemsstater (EØS-relevant tekst)

C/2022/5949

Celex-nummer:
32022D1402
Type:
Gennemførelsesafgørelse
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
12/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1398 af 8. juni 2022 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2144 for at tage hensyn til den tekniske og reguleringsmæssige udvikling vedrørende ændringer af køretøjsregulativer vedtaget inden for rammerne af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europa (EØS-relevant tekst)

C/2022/3610

Celex-nummer:
32022R1398
Type:
Delegeret forordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Dokumentets dato:
08/06/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1399 af 1. august 2022 om specificering af de tekniske aspekter for datasættet, fastlæggelse af de tekniske formater for indberetning af oplysninger og fastlæggelse af ordningerne for og indholdet af kvalitetsrapporterne om gennemførelse af en stikprøveundersøgelse på området brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2023 i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 (EØS-relevant tekst)

C/2022/5334

Celex-nummer:
32022R1399
Type:
Gennemførelsesforordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Eurostat
Dokumentets dato:
01/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1400 af 11. august 2022 om ændring af Rådets direktiv 2008/72/EF for at forlænge den periode, hvori medlemsstaterne kan træffe afgørelse om betingelserne for indførsel af plantemateriale og formeringsmateriale af grøntsagsplanter bortset fra frø fra tredjelande (meddelt under nummer C(2022) 5723)

C/2022/5723

Celex-nummer:
32022D1400
Type:
Gennemførelsesafgørelse
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
11/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens gennemførelsesafgørelse (EU) 2022/1397 af 11. august 2022 om ikke at suspendere den endelig antidumpingtold på importen af visse former for polyvinylalkohol med oprindelse i Folkerepublikken Kina, der indførtes ved gennemførelsesforordning (EU) 2020/1336

C/2022/5663

I kraft

Celex-nummer:
32022D1397
Type:
Gennemførelsesafgørelse
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Handel
Dokumentets dato:
11/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens forordning (EU) 2022/1393 af 11. august 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1881/2006 for så vidt angår grænseværdier for delta-9-tetrahydrocannabinol (Δ9-THC) i hampefrø og produkter heraf (EØS-relevant tekst)

C/2022/5699

Dato for ikrafttrædelse kendes ikke (afventer meddelelse), eller retsakten er endnu ikke trådt i kraft.

Celex-nummer:
32022R1393
Type:
Forordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
11/08/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2022/1391 af 26. juli 2022 om meddelelse af EU-godkendelse af familien af biocidholdige produkter »Lactic acid based products — CID Lines NV« (EØS-relevant tekst)

C/2022/5146

Dato for ikrafttrædelse kendes ikke (afventer meddelelse), eller retsakten er endnu ikke trådt i kraft.

Celex-nummer:
32022R1391
Type:
Gennemførelsesforordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Sundhed og Fødevaresikkerhed
Dokumentets dato:
26/07/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens forordning (EU) 2022/1379 af 5. juli 2022 om ændring af forordning (EU) 2017/2400 for så vidt angår bestemmelse af CO2-emissioner og brændstofforbrug for mellemstore og tunge lastbiler og tunge busser og for at tilføje elektriske køretøjer og andre nye teknologier (EØS-relevant tekst)

C/2022/4520

I kraft

Celex-nummer:
32022R1379
Type:
Forordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er
Dokumentets dato:
05/07/2022; Vedtagelsesdato

Kommissionens forordning (EU) 2022/1392 af 11. august 2022 om ændring af forordning (EF) nr. 1126/2008 for så vidt angår IAS 12 (EØS-relevant tekst)

C/2022/5718

Dato for ikrafttrædelse kendes ikke (afventer meddelelse), eller retsakten er endnu ikke trådt i kraft.

Celex-nummer:
32022R1392
Type:
Forordning
Udsteder:
Europa-Kommissionen, Generaldirektoratet for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen
Dokumentets dato:
11/08/2022; Vedtagelsesdato
2