Приемане Отказвам

EUR-Lex Резултати от търсенето

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

Област: Всички, Подобласт: Всички документи, Вид: Зелена книга, Език на търсене: български
2

ЗЕЛЕНА КНИГА относно финансовите услуги на дребно Повече продукти, по-голям избор и по-добри възможности за потребителите и предприятията

COM/2015/0630 final

CELEX номер:
52015DC0630
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия, Генерална дирекция „Финансова стабилност, финансови услуги и съюз на капиталовите пазари“
Дата на документа:
10/12/2015

ЗЕЛЕНА КНИГА Изграждане на съюз на капиталовите пазари

/* COM/2015/063 final */

В сила

CELEX номер:
52015DC0063
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
18/02/2015

ЗЕЛЕНА КНИГА Безопасност на услугите за туристическо настаняване

/* COM/2014/0464 final */

В сила

CELEX номер:
52014DC0464
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
22/07/2014

ЗЕЛЕНА КНИГА относно мобилното здравеопазване

/* COM/2014/0219 final */

В сила

CELEX номер:
52014DC0219
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
10/04/2014

ЗЕЛЕНА КНИГА Подготовка за един напълно интегриран аудио-визуален свят: растеж, творчество и ценности

/* COM/2013/0231 final */

В сила

CELEX номер:
52013DC0231
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
24/04/2013

ЗЕЛЕНА КНИГА относно застраховането срещу природни и причинени от човека бедствия

/* COM/2013/0213 final */

В сила

CELEX номер:
52013DC0213
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
16/04/2013

ЗЕЛЕНА КНИГА ДЪЛГОСРОЧНО ФИНАНСИРАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИКА

/* COM/2013/0150 final */

В сила

CELEX номер:
52013DC0150
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
25/03/2013

GREEN PAPER A 2030 framework for climate and energy policies

В сила

CELEX номер:
52013DC0169
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
27/03/2013

ЗЕЛЕНА КНИГА за Европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда

/* COM/2013/0123 final */

В сила

CELEX номер:
52013DC0123
Вид:
Зелена книга
Автор:
Европейска комисия
Дата на документа:
07/03/2013
2