EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: Alla, Genomförandeakter – Celexnummer: 32018R1861, Sökspråk: Svenska

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2020/2165 av den 9 december 2020 om fastställande av bestämmelser för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1861 vad gäller minimistandarder för uppgiftskvalitet och tekniska specifikationer för införande av fotografier och fingeravtrycksuppgifter i Schengens informationssystem (SIS) på området in- och utresekontroller och återvändande (delgivet med nr C(2020) 8599)

C/2020/8599

Gällande

Celexnummer:
32020D2165
Rättslig form:
Genomförandebeslut
Författare:
Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för migration och inrikes frågor
Dokumentets datum:
09/12/2020; Dag för antagande