EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Domein: EU-wetgeving en -jurisprudentie, Subdomein: Rechtshandelingen, Alleen geldende wetgeving: Ja, Zonder corrigenda: Ja, Repertoriumcode,1eniveau: Energie, Milieuzaken, consumentenbelangen en bescherming van de gezondheid, Repertoriumcode,2eniveau: Milieuzaken, Algemene beginselen en programma's, Dierenbescherming, Kolen, Elektriciteit, Olie en gas, Andere energiebronnen, Statistiek, Statistiek, Repertoriumcode,3eniveau: Internationale samenwerking, Algemeen, Verontreiniging en hinder, Ruimte, milieu en natuurlijke hulpbronnen, Repertoriumcode,4eniveau: Afvalbeheer en schone technologie, Voorkoming van geluidshinder, Chemische stoffen, industriële risico's en biotechnologie, Beheer en rationeel gebruik van de ruimte, het milieu en de natuurlijke hulpbronnen, Waterbeheer en -bescherming, Behoud van de fauna en de flora, Controle van de atmosferische vervuiling, Taal: Frans
2

Verordening (EU) 2023/2405 van het Europees Parlement en de Raad van 18 oktober 2023 inzake het waarborgen van een gelijk speelveld voor duurzaam luchtvervoer (ReFuelEU Luchtvaart)

PE/29/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R2405
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
18/10/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/1805 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende het gebruik van hernieuwbare en koolstofarme brandstoffen in het zeevervoer, en tot wijziging van Richtlijn 2009/16/EG (Voor de EER relevante tekst)

PE/26/2023/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32023R1805
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
13/09/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/1804 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 2014/94/EU (Voor de EER relevante tekst)

PE/25/2023/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32023R1804
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
13/09/2023; datum van ondertekening

Richtlijn (EU) 2023/1791 van het Europees Parlement en de Raad van 13 september 2023 betreffende energie-efficiëntie en tot wijziging van Verordening (EU) 2023/955 (herschikking) (Voor de EER relevante tekst)

PE/15/2023/INIT

Van kracht

Celex-nummer:
32023L1791
Vorm:
Richtlijn
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
13/09/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/1542 van het Europees Parlement en de Raad van 12 juli 2023 inzake batterijen en afgedankte batterijen, tot wijziging van Richtlijn 2008/98/EG en Verordening (EU) 2019/1020 en tot intrekking van Richtlijn 2006/66/EG (Voor de EER relevante tekst)

PE/2/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R1542
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
12/07/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/1115 van het Europees Parlement en de Raad van 31 mei 2023 betreffende het op de markt van de Unie aanbieden en de uitvoer uit de Unie van bepaalde grondstoffen en producten die met ontbossing en bosdegradatie verband houden, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 995/2010 (Voor de EER relevante tekst)

PE/82/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R1115
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
31/05/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/956 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot instelling van een mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (Voor de EER relevante tekst)

PE/7/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0956
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
10/05/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2023/955 van het Europees Parlement en de Raad van 10 mei 2023 tot oprichting van een sociaal klimaatfonds en tot wijziging van Verordening (EU) 2021/1060

PE/11/2023/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32023R0955
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
10/05/2023; datum van ondertekening

Verordening (EU) 2022/869 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2022 betreffende richtsnoeren voor de trans-Europese energie-infrastructuur, tot wijziging van Verordeningen (EG) nr. 715/2009, (EU) 2019/942 en (EU) 2019/943, en Richtlijnen 2009/73/EG en (EU) 2019/944, en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 347/2013

PE/2/2022/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32022R0869
Vorm:
Verordening
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
30/05/2022; datum van ondertekening

Besluit (EU) 2022/591 van het Europees Parlement en de Raad van 6 april 2022 betreffende een algemeen milieuactieprogramma voor de Europese Unie voor de periode tot en met 2030

PE/83/2021/REV/1

Van kracht

Celex-nummer:
32022D0591
Vorm:
Besluit
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
06/04/2022; datum van ondertekening
2