EUR-Lex Haun tulokset

Takaisin EUR-Lexin etusivulle

Tämä asiakirja on ote EUR-Lex-verkkosivustolta

Hakutulokset

Aihepiiri: Kaikki, Täytäntöönpanosäädökset - Celex-numero: 32018R1862, Haun kieli: suomi

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2023/201, annettu 30 päivänä tammikuuta 2023, Schengenin tietojärjestelmän Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1861 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1862 mukaisen toiminnan aloituspäivämäärän vahvistamisesta

C/2023/775

Voimassa

Celex-numero:
32023D0201
Oikeudellinen muoto:
Täytäntöönpanopäätös
Laatija:
Euroopan komissio, Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Asiakirjan päivämäärä:
30/01/2023; Hyväksymispäivä

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2022/2206, annettu 11 päivänä marraskuuta 2022, Schengenin tietojärjestelmään liittyvien rekisteröityjen oikeuksien käytöstä Euroopan tietosuojaneuvostolle annettavien jäsenvaltioiden vuosiraporttien mallista

C/2022/8020

Voimassa

Celex-numero:
32022D2206
Oikeudellinen muoto:
Täytäntöönpanopäätös
Laatija:
Euroopan komissio, Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Asiakirjan päivämäärä:
11/11/2022; Hyväksymispäivä

Komission täytäntöönpanopäätös (EU) 2021/31, annettu 13 päivänä tammikuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1862 soveltamissäännöistä sellaisten tietoja koskevien vähimmäislaatuvaatimusten ja teknisten eritelmien osalta, joita sovelletaan valokuvien, DNA-tunnisteiden ja sormenjälkitietojen tallentamisessa Schengenin tietojärjestelmään (SIS) poliisiyhteistyön ja rikosoikeudellisen yhteistyön alalla, sekä komission täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1345 kumoamisesta (tiedoksiannettu numerolla C(2020) 9228)

C/2020/9228

Voimassa

Celex-numero:
32021D0031
Oikeudellinen muoto:
Täytäntöönpanopäätös
Laatija:
Euroopan komissio, Muuttoliike- ja sisäasioiden pääosasto
Asiakirjan päivämäärä:
13/01/2021; Hyväksymispäivä