Piekrītu Nepiekrītu

EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz “EUR-Lex” sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes “EUR-Lex”.

Meklēšanas rezultāti

2

Atzinums 1/17: Tiesas (plēnums) 2019. gada 30. aprīļa atzinums — Beļģijas Karaliste (Atzinums, kas sniegts saskaņā ar LESD 218. panta 11. punktu — Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses — Ieguldītāju un valstu strīdu izšķiršana (ISDS) — Šķīrējtiesas un apelācijas tiesas izveide — Saderība ar Savienības primārajām tiesībām — Savienības tiesību sistēmas autonomijas ievērošanas prasība — Sabiedrības interešu aizsardzības līmenis, kuru atbilstoši Savienības konstitucionālajam ietvaram ir noteikušas tās iestādes — Vienlīdzīga attieksme pret Kanādas ieguldītājiem un Savienības ieguldītājiem — Eiropas Savienības Pamattiesību harta — 20. pants — Piekļuve minētajām tiesām un to neatkarība — Hartas 47. pants — Finansiālā pieejamība — Apņemšanās to nodrošināt fiziskajām personām un maziem un vidējiem uzņēmumiem — Neatkarības prasības ārējais un iekšējais aspekts — Locekļu iecelšana amatā, atalgojums un ētikas noteikumi — CETA Apvienotās komitejas loma — Šīs komitejas noteikta saistoša CETA interpretācija)

OV C 220, 1.7.2019., 2./2. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numurs:
62017CG0001
Autors:
Tiesa
Dokumenta datums:
30/04/2019

Padomes Lēmums (ES) 2018/1062 (2018. gada 16. jūlijs) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem CETA Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses, attiecībā uz CETA Apvienotās komitejas un specializēto komiteju reglamenta pieņemšanu

ST/9375/2018/INIT

OV L 190, 27.7.2018., 13./19. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Nezināms spēkā stāšanās datums (vēl nav paziņojuma) vai arī vēl nav spēkā.

CELEX numurs:
32018D1062
Autors:
Eiropas Savienības Padome
Dokumenta datums:
16/07/2018; Pieņemšanas datums

Visaptverošs ekonomikas un tirdzniecības nolīgums (CETA) starp Kanādu, no vienas puses, un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, no otras puses

OV L 11, 14.1.2017., 23./1079. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Spēkā

CELEX numurs:
22017A0114(01)
Autors:
Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Eiropas Savienība, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itāija, Kanāda, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovānija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Čehija, Īrija
Dokumenta datums:
30/10/2016; Parakstīšanas datums

Kopīgais interpretējošais instruments par Visaptverošo ekonomikas un tirdzniecības nolīgumu (CETA) starp Kanādu un Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm

OV L 11, 14.1.2017., 3./8. lpp. (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

CELEX numurs:
22017X0114(01)
Autors:
Apvienotā Karaliste, Austrija, Beļģija, Bulgārija, Dānija, Eiropas Savienība, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itāija, Kanāda, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovānija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija, Čehija, Īrija
Dokumenta datums:
28/10/2016
2