EUR-Lex Resultaten van de zoekactie

Terug naar de EUR-Lex homepage

Dit document is overgenomen van EUR-Lex

Zoekresultaten

Procedurejaar: 2016, Procedurenummer: 0070, Referentienummer procedure: Gewone wetgevingsprocedure (COD), Taal: Engels
2

Richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van Richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten (Voor de EER relevante tekst)

PE/18/2018/REV/1

PB L 173 van 9.7.2018, blz. 16–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Van kracht

Celex-nummer:
32018L0957
Auteur:
Europees Parlement, Raad van de Europese Unie
Datum document:
28/06/2018; datum van ondertekening

Advies van het Europees Comité van de Regio’s — Herziening van de detacheringsrichtlijn

PB C 185 van 9.6.2017, blz. 75–81 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Celex-nummer:
52016IR2881
Auteur:
Europees Comité van de Regio's, Commissie Sociaal Beleid, Onderwijs, Werkgelegenheid, Onderzoek en Cultuur
Datum document:
07/12/2016; datum v/d stemming
2