EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Område: EU-rätt och EU-rättspraxis, Underområde: Europeiska centralbanken, Subject matter, 2nd level [sv]: Banktillsyn, Rättslig form: Rekommendation, Sökspråk: Engelska
2

Europeiska centralbankens rekommendation av den 23 juli 2021 om upphävande av rekommendation ECB/2020/62 (ECB/2021/31) 2021/C 303/01

Celexnummer:
52021HB0031
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
23/07/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 15 december 2020 om utdelningar under covid-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/35 (ECB/2020/62) 2020/C 437/01

Celexnummer:
52020HB0062
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
15/12/2020; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 27 mars 2020 om utdelningar under COVID-19-pandemin och om upphävande av rekommendation ECB/2020/1 (ECB/2020/19) 2020/C 102 I/01

Celexnummer:
52020HB0019
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
27/03/2020; Dag för antagande

Europeiska Centralbankens Rekommendation av den 17 januari 2020 om utdelningsregler (ECB/2020/1)2020/C 30/01

Celexnummer:
52020HB0001
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
17/01/2020; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 7 januari 2019 om utdelningsregler (ECB/2019/1)

Celexnummer:
52019HB0001
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
07/01/2019; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 28 december 2017 om utdelningsregler (ECB/2017/44)

Celexnummer:
52017HB0044
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
28/12/2017; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 4 april 2017 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut (ECB/2017/10)

Celexnummer:
52017HB0010
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
04/04/2017; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 13 december 2016 om utdelningsregler (ECB/2016/44)

Celexnummer:
52016HB0044
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
13/12/2016; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 17 december 2015 om utdelningsregler (ECB/2015/49)

Celexnummer:
52015HB0049
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
17/12/2015; Dag för antagande

Europeiska centralbankens rekommendation av den 28 januari 2015 om utdelningsregler (ECB/2015/2)

Celexnummer:
52015HB0002
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
28/01/2015
2