EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Joma: ES tiesību akti un judikatūra, Apakšjoma: Eiropas Centrālā banka, Subject matter, 2nd level [lv]: Banku uzraudzība, Forma: Ieteikums, Meklēšanas valoda: angļu
2

Eiropas Centrālās Bankas Ieteikums (2022. gada 25. marts), ar ko groza Ieteikumu ECB/2017/10 par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2022/13) 2022/C 142/01

ECB/2022/13

CELEX numurs:
52022HB0013
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
25/03/2022; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2021. gada 23. jūlijs), ar ko atceļ Ieteikumu ECB/2020/62 (ECB/2021/31) 2021/C 303/01

CELEX numurs:
52021HB0031
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
23/07/2021; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 15. decembris) par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/35 atcelšanu (ECB/2020/62) 2020/C 437/01

CELEX numurs:
52020HB0062
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
15/12/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 27. jūlijs) par dividenžu sadali Covid-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/19 atcelšanu (ECB/2020/35) 2020/C 251/01

CELEX numurs:
52020HB0035
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
27/07/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2020. gada 27. marts) par dividenžu sadali COVID-19 pandēmijas laikā un Ieteikuma ECB/2020/1 atcelšanu (ECB/2020/19) 2020/C 102 I/01

CELEX numurs:
52020HB0019
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
27/03/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās Bankas Ieteikums (2020. gada 17. janvāris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2020/1)2020/C 30/01

CELEX numurs:
52020HB0001
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
17/01/2020; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2019. gada 7. janvāris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2019/1)

CELEX numurs:
52019HB0001
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
07/01/2019; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2017. gada 28. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2017/44)

CELEX numurs:
52017HB0044
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
28/12/2017; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2017. gada 4. aprīlis) par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības (ECB/2017/10)

CELEX numurs:
52017HB0010
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
04/04/2017; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2016. gada 13. decembris) par dividenžu sadales politiku (ECB/2016/44)

CELEX numurs:
52016HB0044
Forma:
Ieteikums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
13/12/2016; Pieņemšanas datums
2