EUR-Lex Резултати от търсенето

Обратно към началната страница на EUR-Lex

Този документ е извадка от уебсайта EUR-Lex.

Резултати от търсенето

2

Препоръка на Европейската централна банка от 25 март 2022 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2017/10 относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2022/13) 2022/C 142/01

ECB/2022/13

CELEX номер:
52022HB0013
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
25/03/2022; Дата на приемане
Брой страници:
9

Препоръка на Европейската централна банка от 23 юли 2021 година за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/62 (ЕЦБ/2021/31) 2021/C 303/01

CELEX номер:
52021HB0031
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
23/07/2021; Дата на приемане
Брой страници:
2

Препоръка на Европейската централна банка от 15 декември 2020 година относно разпределянето на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/35 (ЕЦБ/2020/62) 2020/C 437/01

CELEX номер:
52020HB0062
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
15/12/2020; Дата на приемане
Брой страници:
3

Препоръка на Европейската централна банка от 27 юли 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията от COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/19 (ЕЦБ/2020/35) 2020/C 251/01

CELEX номер:
52020HB0035
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
27/07/2020; Дата на приемане
Брой страници:
3

Препоръка на Европейската централна банка от 27 март 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти по време на пандемията COVID-19 и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2020/1 (ЕЦБ/2020/19) 2020/C 102 I/01

CELEX номер:
52020HB0019
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
27/03/2020; Дата на приемане
Брой страници:
2

Препоръка на Европейската централна банка от 17 януари 2020 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2020/1)2020/C 30/01

CELEX номер:
52020HB0001
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
17/01/2020; Дата на приемане
Брой страници:
3

Препоръка на Европейската централна банка от 7 януари 2019 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2019/1)

CELEX номер:
52019HB0001
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
07/01/2019; Дата на приемане
Брой страници:
3

Препоръка на Европейската централна банка от 28 декември 2017 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2017/44)

CELEX номер:
52017HB0044
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
28/12/2017; Дата на приемане
Брой страници:
3

Препоръка на Европейската централна банка от 4 април 2017 година относно общите спецификации за упражняването на някои права на избор и преценка, предвидени в правото на Съюза, от националните компетентни органи по отношение на по-малко значимите институции (ЕЦБ/2017/10)

CELEX номер:
52017HB0010
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
04/04/2017; Дата на приемане
Брой страници:
8

Препоръка на Европейската централна банка от 13 декември 2016 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2016/44)

CELEX номер:
52016HB0044
Вид:
Препоръка
Автор:
Европейска централна банка
Дата на документа:
13/12/2016; Дата на приемане
Брой страници:
3
2
Област: Право и съдебна практика на ЕС, Подобласт: Европейска централна банка, Subject matter, 2nd level [bg]: Банков надзор, Вид: Препоръка, Език на търсене: aнглийски