EUR-Lex Zadetki iskanja

Nazaj na domačo stran EUR-Lex

Dokument je izvleček s spletišča EUR-Lex.

Zadetki iskanja

Podpodročje: Evropska centralna banka, Subject matter, 2nd level [sl]: Bančni nadzor, Pravna oblika: Smernica, Jezik iskanja: angleško
2

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2022/508 z dne 25. marca 2022 o spremembi Smernice Evropske centralne banke (EU) 2017/697 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

ECB/2022/12

V veljavi

CELEX number:
32022O0508
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
25/03/2022; Datum sprejetja

Smernica Rvropske centralne banke (EU) 2021/2256 z dne 2. novembra 2021 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2021/50) (prenovitev)

ECB/2021/50

V veljavi

CELEX number:
32021O2256
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
02/11/2021; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/978 z dne 25. junija 2020 o izvajanju diskrecijske pravice pristojnih nacionalnih organov iz člena 178(2)(d) Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z manj pomembnimi institucijami glede praga za oceno pomembnosti kreditnih obveznosti v zamudi (ECB/2020/32)

V veljavi

CELEX number:
32020O0978
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
25/06/2020; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2020/497 z dne 20. marca 2020 o beleženju nekaterih podatkov v registru podatkov o institucijah in povezanih družbah s strani pristojnih nacionalnih organov (ECB/2020/16)

V veljavi

CELEX number:
32020O0497
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
20/03/2020; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/697 z dne 4. aprila 2017 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami (ECB/2017/9)

V veljavi

CELEX number:
32017O0009
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
04/04/2017; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1994 z dne 4. novembra 2016 o pristopu, po katerem pristojni nacionalni organi priznajo institucionalne sheme za zaščito vlog za bonitetne namene v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (ECB/2016/38)

V veljavi

CELEX number:
32016O0038
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
04/11/2016; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/1993 z dne 4. novembra 2016 o določitvi načel za usklajevanje pri ocenjevanju institucionalnih shem za zaščito vlog, v katerih so pomembne in manj pomembne institucije, v skladu z Uredbo (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter za spremljanje teh shem (ECB/2016/37)

V veljavi

CELEX number:
32016O0037
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
04/11/2016; Datum sprejetja

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/856 z dne 12. marca 2015 o določitvi načel okvira za poklicno etiko v enotnem mehanizmu nadzora (ECB/2015/12)

Ne velja več

CELEX number:
32015O0012
Pravna oblika:
Smernica
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
12/03/2015; Datum sprejetja

Popravek ne zadeva slovenske jezikovne različice.

CELEX number:
32022O0508R(01)
Pravna oblika:
Smernica, Popravek
Avtor:
Evropska centralna banka
Datum dokumenta:
05/01/2023; datum objave
2