EUR-Lex Resultat af søgningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Søgeresultater

2

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/508 af 25. marts 2022 om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

ECB/2022/12

I kraft

Celex-nummer:
32022O0508
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
25/03/2022; Vedtagelsesdato
Antal sider:
9

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/2256 af 2. november 2021 om fastsættelse af principperne for den etiske ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism — SSM) (ECB/2021/50) (omarbejdning)

ECB/2021/50

I kraft

Celex-nummer:
32021O2256
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
02/11/2021; Vedtagelsesdato
Antal sider:
11

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/978 af 25. juni 2020 om de kompetente nationale myndigheders udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår mindre signifikante institutter med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er (ECB/2020/32)

I kraft

Celex-nummer:
32020O0978
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
25/06/2020; Vedtagelsesdato
Antal sider:
3

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/497 af 20. marts 2020 om de kompetente nationale myndigheders registrering af visse oplysninger i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2020/16)

I kraft

Celex-nummer:
32020O0497
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
20/03/2020; Vedtagelsesdato
Antal sider:
9

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9)

I kraft

Celex-nummer:
32017O0009
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/04/2017; Vedtagelsesdato
Antal sider:
8

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2016/38)

I kraft

Celex-nummer:
32016O0038
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/11/2016; Vedtagelsesdato
Antal sider:
6

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter (ECB/2016/37)

I kraft

Celex-nummer:
32016O0037
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/11/2016; Vedtagelsesdato
Antal sider:
5

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12)

Ikke længere i kraft

Celex-nummer:
32015O0012
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
12/03/2015; Vedtagelsesdato
Antal sider:
6

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32022O0508R(01)
Type:
Retningslinje, Berigtigelse
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
05/01/2023; off.gørelsesdato

Rectificatif à l’orientation (UE) 2020/497 de la Banque centrale européenne du 20 mars 2020 sur l’enregistrement de certaines données par les autorités compétentes nationales dans le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2020/16) («Journal officiel de l’Union européenne» L 106 du 6 avril 2020)

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32020O0497R(02)
Type:
Retningslinje, Berigtigelse
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/03/2021; off.gørelsesdato
2
Underområde: Den Europæiske Centralbank, Subject matter, 2nd level [da]: Banktilsyn, Type: Retningslinje, Søgesprog: engelsk