EUR-Lex Resultat af søgningen

Tilbage til forsiden

Dette dokument er et uddrag fra EUR-Lex

Søgeresultater

Underområde: Den Europæiske Centralbank, Subject matter, 2nd level [da]: Banktilsyn, Type: Retningslinje, Søgesprog: engelsk
2

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2022/508 af 25. marts 2022 om ændring af Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

ECB/2022/12

I kraft

Celex-nummer:
32022O0508
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
25/03/2022; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2021/2256 af 2. november 2021 om fastsættelse af principperne for den etiske ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (Single Supervisory Mechanism — SSM) (ECB/2021/50) (omarbejdning)

ECB/2021/50

I kraft

Celex-nummer:
32021O2256
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
02/11/2021; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/978 af 25. juni 2020 om de kompetente nationale myndigheders udøvelse af skøn i henhold til artikel 178, stk. 2, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 hvad angår mindre signifikante institutter med hensyn til grænsen for vurdering af, hvor væsentlig en gældsforpligtelse i restance er (ECB/2020/32)

I kraft

Celex-nummer:
32020O0978
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
25/06/2020; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2020/497 af 20. marts 2020 om de kompetente nationale myndigheders registrering af visse oplysninger i registeret for data om institutter og tilknyttede enheder (RIAD) (ECB/2020/16)

I kraft

Celex-nummer:
32020O0497
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
20/03/2020; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2017/697 af 4. april 2017 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter (ECB/2017/9)

I kraft

Celex-nummer:
32017O0009
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/04/2017; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/1994 af 4. november 2016 om fastsættelse af de kompetente nationale myndigheders procedure til anerkendelse af institutsikringsordninger af tilsynsmæssige formål i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 (ECB/2016/38)

I kraft

Celex-nummer:
32016O0038
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/11/2016; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2016/1993 af 4. november 2016 om fastsættelse af principperne for koordinering af vurderingen i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 og overvågning af institutsikringsordninger, herunder signifikante og mindre signifikante institutter (ECB/2016/37)

I kraft

Celex-nummer:
32016O0037
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
04/11/2016; Vedtagelsesdato

Den Europæiske Centralbanks retningslinje (EU) 2015/856 af 12. marts 2015 om fastsættelse af principperne for en etisk ramme for Den Fælles Tilsynsmekanisme (ECB/2015/12)

Ikke længere i kraft

Celex-nummer:
32015O0012
Type:
Retningslinje
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
12/03/2015; Vedtagelsesdato

Berigtigelsen vedrører ikke den danske udgave.

Celex-nummer:
32022O0508R(01)
Type:
Retningslinje, Berigtigelse
Udsteder:
Den Europæiske Centralbank
Dokumentets dato:
05/01/2023; off.gørelsesdato
2