EUR-Lex Výsledky vyhledávání

Zpět na úvodní stránku EUR-Lex

Tento dokument je výňatkem z internetových stránek EUR-Lex

Výsledky vyhledávání

Podoblast: Evropská centrální banka, Subject matter, 2nd level [cs]: Bankovní dohled, Forma: Obecné zásady, Jazyk vyhledávání: angličtina
2

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2022/508 ze dne 25. března 2022, kterými se mění obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/697 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9) (ECB/2022/12)

ECB/2022/12

platné

Celexové číslo:
32022O0508
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
25/03/2022; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/978 ze dne 25. června 2020 o uplatnění případu vlastního uvážení podle čl. 178 odst. 2 písm. d) nařízení Evropského parlamnetu a Rady (EU) č. 575/2013 vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím, pokud jde o limit pro posouzení podstatnosti úvěrových závazků po splatnosti (ECB/2020/32)

platné

Celexové číslo:
32020O0978
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
25/06/2020; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2020/497 ze dne 20. března 2020 o zaznamenávání některých údajů vnitrostátními příslušnými orgány v rejstříku údajů o institucích a přidružených osobách (ECB/2020/16)

platné

Celexové číslo:
32020O0497
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
20/03/2020; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2017/697 ze dne 4. dubna 2017 o uplatňování možností a případů vlastního uvážení dostupných v rámci práva Unie vnitrostátními příslušnými orgány ve vztahu k méně významným institucím (ECB/2017/9)

platné

Celexové číslo:
32017O0009
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
04/04/2017; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1994 ze dne 4. listopadu 2016 o postupu při uznávání institucionálních systémů ochrany pro obezřetnostní účely ze strany vnitrostátních příslušných orgánů podle nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 575/2013 (ECB/2016/38)

platné

Celexové číslo:
32016O0038
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
04/11/2016; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2016/1993 ze dne 4. listopadu 2016, kterými se stanoví zásady pro koordinaci hodnocení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 575/2013 a sledování institucionálních systémů ochrany zahrnujících významné a méně významné instituce (ECB/2016/37)

platné

Celexové číslo:
32016O0037
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
04/11/2016; Datum přijetí

Obecné zásady Evropské centrální banky (EU) 2015/856 ze dne 12. března 2015, kterými se stanoví zásady etického rámce jednotného mechanismu dohledu (ECB/2015/12)

platné

Celexové číslo:
32015O0012
Forma:
Obecné zásady
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
12/03/2015; Datum přijetí

Oprava se netýká českého znění.

Celexové číslo:
32022O0508R(01)
Forma:
Obecné zásady, Oprava
Autor:
Evropská centrální banka
Datum dokumentu:
05/01/2023; Den vyhlášení
2