EUR-Lex Sökresultat

Tillbaka till EUR-Lex förstasida

Det här dokumentet är ett utdrag från EUR-Lex webbplats

Träffar

Underområde: Europeiska centralbanken, Subject matter, 2nd level [sv]: Banktillsyn, Rättslig form: Beslut, Kapitel i registret, nivå 1: Allmänna, finansiella och institutionella frågor, Sökspråk: Engelska
2

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2023/864 av den 13 april 2023 om ändring av beslut ECB/2014/16 om inrättandet av en administrativ omprövningsnämnd och nämndens arbetsordning (ECB/2023/11)

ECB/2023/11

Gällande

Celexnummer:
32023D0864
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
13/04/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2023/673 av den 14 mars 2023 om att uppdra åt chefer för organisationsenheter att anta delegerade beslut om inspektioner på plats och utredningar avseende interna modeller (ECB/2023/6)

ECB/2023/6

Gällande

Celexnummer:
32023D0673
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
14/03/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2023/672 av den 10 mars 2023 om delegering av befogenheten att anta beslut om inspektioner på plats och utredningar avseende interna modeller (ECB/2023/5)

ECB/2023/5

Gällande

Celexnummer:
32023D0672
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
10/03/2023; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2022/1982 av den 10 oktober 2022 om hur behöriga myndigheter och samarbetande myndigheter använder tjänster från Europeiska centralbankssystemet och om ändring av beslut ECB/2013/1 (ECB/2022/34)

ECB/2022/34

Gällande

Celexnummer:
32022D1982
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
10/10/2022; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2022/1981 av den 10 oktober 2022 om behöriga myndigheters användning av tjänster från Europeiska centralbankssystemet (ECB/2022/33)

ECB/2022/33

Gällande

Celexnummer:
32022D1981
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
10/10/2022; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2022/134 av den 19 januari 2022 om gemensamma regler för Europeiska centralbankens överföring av tillsynsinformation till myndigheter och organ för att utföra de uppgifter som ECB tilldelats genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 (ECB/2022/2)

ECB/2022/2

Gällande

Celexnummer:
32022D0134
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
19/01/2022; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1441 av den 3 augusti 2021 om ändring av beslut (EU) 2019/322 om delegering av befogenheten att anta beslut om tillsynsbefogenheter som tilldelats enligt nationell lag (ECB/2021/37)

Gällande

Celexnummer:
32021D1441
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
03/08/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1439 av den 3 augusti 2021 om ändring av beslut (EU) 2018/546 om delegering av befogenheten att anta beslut om kapitalbasen (ECB/2021/35)

Gällande

Celexnummer:
32021D1439
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
03/08/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1440 av den 3 augusti 2021 om ändring av beslut (EU) 2019/1376 om delegering av befogenheten att anta beslut om passförfaranden, förvärv av kvalificerade innehav och återkallelse av auktorisationen för kreditinstitut (ECB/2021/36)

Gällande

Celexnummer:
32021D1440
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
03/08/2021; Dag för antagande

Europeiska centralbankens beslut (EU) 2021/1437 av den 3 augusti 2021 om ändring av beslut (EU) 2017/934 om delegeringen av beslut om betydelsen av enhetersom står under tillsyn (ECB/2021/33)

Gällande

Celexnummer:
32021D1437
Rättslig form:
Beslut
Författare:
Europeiska centralbanken
Dokumentets datum:
03/08/2021; Dag för antagande
2