EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Poddoména: Európska centrálna banka, Subject matter, 2nd level [sk]: Bankový dohľad, Forma: Rozhodnutie, Kód adresára, 1. úroveň: Všeobecné, finančné a inštitucionálne záležitosti, Jazyk vyhľadávania: angličtina
2

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2023/864 z 13. apríla 2023, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/16 o zriadení Administratívneho revízneho výboru a jeho pravidlách činnosti (ECB/2023/11)

ECB/2023/11

Účinné

Celexové číslo:
32023D0864
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
13/04/2023; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2023/673 zo 14. marca 2023 o vymenovaní vedúcich pracovných útvarov na prijímanie delegovaných rozhodnutí, ktoré sa týkajú kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov (ECB/2023/6)

ECB/2023/6

Účinné

Celexové číslo:
32023D0673
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
14/03/2023; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2023/672 z 10. marca 2023 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia, ktoré sa týkajú kontrol na mieste a hodnotenia interných modelov (ECB/2023/5)

ECB/2023/5

Účinné

Celexové číslo:
32023D0672
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
10/03/2023; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/1982 z 10. októbra 2022 o využívaní služieb Európskeho systému centrálnych bánk príslušnými orgánmi a spolupracujúcimi orgánmi, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2013/1 (ECB/2022/34)

ECB/2022/34

Účinné

Celexové číslo:
32022D1982
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
10/10/2022; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/1981 z 10. októbra 2022 o využívaní služieb Európskeho systému centrálnych bánk príslušnými orgánmi (ECB/2022/33)

ECB/2022/33

Účinné

Celexové číslo:
32022D1981
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
10/10/2022; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2022/134 z 19. januára 2022, ktorým sa stanovujú jednotné pravidlá zasielania informácií z dohľadu Európskou centrálnou bankou orgánom na účely vykonávania úloh, ktorými bola poverená nariadením Rady (EÚ) č. 1024/2013 (ECB/2022/2)

ECB/2022/2

Účinné

Celexové číslo:
32022D0134
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
19/01/2022; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1441 z 3. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/322 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia na základe právomocí v oblasti dohľadu priznaných vnútroštátnymi právnymi predpismi (ECB/2021/37)

Účinné

Celexové číslo:
32021D1441
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
03/08/2021; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1439 z 3. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2018/546 o delegovaní právomocí prijímať rozhodnutia o vlastných zdrojoch (ECB/2021/35)

Účinné

Celexové číslo:
32021D1439
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
03/08/2021; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1440 z 3. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2019/1376 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o passportingu, nadobúdaní kvalifikovaných účastí a odňatí povolení úverovým inštitúciám (ECB/2021/36)

Účinné

Celexové číslo:
32021D1440
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
03/08/2021; Dátum prijatia

Rozhodnutie Európskej centrálnej banky (EÚ) 2021/1437 z 3. augusta 2021, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2017/934 o delegovaní právomoci prijímať rozhodnutia o významnosti dohliadaných subjektov (ECB/2021/33)

Účinné

Celexové číslo:
32021D1437
Forma:
Rozhodnutie
Autor:
Európska centrálna banka
Dátum dokumentu:
03/08/2021; Dátum prijatia
2