EUR-Lex Meklēšanas rezultāti

Atpakaļ uz EUR-Lex sākumlapu

Šis dokuments ir izvilkums no tīmekļa vietnes EUR-Lex.

Meklēšanas rezultāti

Apakšjoma: Eiropas Centrālā banka, Subject matter, 2nd level [lv]: Banku uzraudzība, Forma: Lēmums, Direktorija kods, 1. līmenis: Vispārīgi, finanšu un institucionāli jautājumi, Meklēšanas valoda: angļu
2

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/864 (2023. gada 13. aprīlis), ar ko groza Lēmumu ECB/2014/16 par Administratīvās pārskatīšanas padomes izveidošanu un tās darbības noteikumiem (ECB/2023/11)

ECB/2023/11

Spēkā

CELEX numurs:
32023D0864
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
13/04/2023; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/673 (2023. gada 14. marts), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģētu lēmumu pieņemšanai saistībā ar pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/6)

ECB/2023/6

Spēkā

CELEX numurs:
32023D0673
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
14/03/2023; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2023/672 (2023. gada 10. marts) par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par pārbaudēm uz vietas un iekšējo modeļu analīzi (ECB/2023/5)

ECB/2023/5

Spēkā

CELEX numurs:
32023D0672
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
10/03/2023; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/1982 (2022. gada 10. oktobris) par to, kā kompetentās iestādes un sadarbības iestādes izmanto Eiropas Centrālo banku sistēmas pakalpojumus, un ar ko groza Lēmumu ECB/2013/1 (ECB/2022/34)

ECB/2022/34

Spēkā

CELEX numurs:
32022D1982
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
10/10/2022; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/1981 (2022. gada 10. oktobris) par to, kā kompetentās iestādes izmanto Eiropas Centrālo banku sistēmas pakalpojumus (ECB/2022/33)

ECB/2022/33

Spēkā

CELEX numurs:
32022D1981
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
10/10/2022; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2022/134 (2022. gada 19. janvāris), ar kuru paredz kopīgus noteikumus par to, kā Eiropas Centrālā banka nosūta uzraudzības informāciju iestādēm un struktūrām, lai veiktu tai ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1024/2013 uzticētos uzdevumus (ECB/2022/2)

ECB/2022/2

Spēkā

CELEX numurs:
32022D0134
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
19/01/2022; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1441 (2021. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/322 par tiesību pieņemt lēmumus par nacionālajos tiesību aktos piešķirto uzraudzības pilnvaru deleģēšanu (ECB/2021/37)

Spēkā

CELEX numurs:
32021D1441
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
03/08/2021; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1442 (2021. gada 3. augusts) par pilnvaru deleģēšanu pieņemt lēmumus par iekšējiem modeļiem un termiņu pagarināšanu (ECB/2021/38)

Spēkā

CELEX numurs:
32021D1442
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
03/08/2021; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1440 (2021. gada 3. augusts), ar ko groza Lēmumu (ES) 2019/1376 par tiesību pieņemt lēmumus, kuri attiecas uz pārrobežu darbības atļaujas piešķiršanu kredītiestādēm, būtiskas līdzdalības iegūšanu kredītiestādēs un atļauju anulēšanu kredītiestādēm, deleģēšanu (ECB/2021/36)

Spēkā

CELEX numurs:
32021D1440
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
03/08/2021; Pieņemšanas datums

Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2021/1443 (2021. gada 26. augusts), ar kuru ieceļ struktūrvienību vadītājus deleģētu iekšējo modeļu un termiņu pagarināšanas lēmumu pieņemšanai (ECB/2021/40)

Spēkā

CELEX numurs:
32021D1443
Forma:
Lēmums
Autors:
Eiropas Centrālā banka
Dokumenta datums:
26/08/2021; Pieņemšanas datums
2