EUR-Lex Otsingu tulemused

Tagasi EUR-Lexi avalehele

See dokument on väljavõte EUR-Lexi veebisaidilt.

Otsingutulemused

Alamvaldkond: Euroopa Keskpank, Subject matter, 2nd level [et]: Pangandusjärelevalve, Vorm: Otsus, Loendi kood, 1. tasand: Üldised ning finants- ja institutsioonilised küsimused, Otsingukeel: inglise keel
2

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2022/134, 19. jaanuar 2022, millega kehtestatakse ühised eeskirjad Euroopa Keskpanga poolt järelevalvealase teabe edastamiseks asutustele ja organitele nõukogu määrusega (EL) nr 1024/2013 antud ülesannete täitmiseks (EKP/2022/2)

ECB/2022/2

Kehtivad

CELEXi number:
32022D0134
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
19/01/2022; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1443, 26. august 2021, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema sisemudeleid ja tähtaegade pikendamist käsitlevaid delegeeritud otsuseid (EKP/2021/40)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1443
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
26/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1442, 3. august 2021, sisemudeleid ja tähtaegade pikendamist käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2021/38)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1442
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1441, 3. august 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2019/322 riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2021/37)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1441
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1440, 3. august 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2019/1376 krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise osas otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2021/36)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1440
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1439, 3. august 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2018/546 omavahendeid käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise kohta (EKP/2021/35)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1439
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1438, 3. august 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2017/935 sobivust ja nõuetekohasust käsitlevate otsuste tegemise pädevuse delegeerimise ning sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta (EKP/2021/34)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1438
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/1437, 3. august 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2017/934 järelevalve alla kuuluvate üksuste olulisust käsitlevate otsuste delegeerimise kohta (EKP/2021/33)

Kehtivad

CELEXi number:
32021D1437
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
03/08/2021; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1335, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuse juhte tegema delegeeritud otsuseid krediidiasutuste üleeuroopaliste tegevuslubade, oluliste osaluste omandamise ja tegevusloa kehtetuks tunnistamise kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/1377 (EKP/2020/43)

Kehtivad

CELEXi number:
32020D1335
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
15/09/2020; Vastuvõtmise kuupäev

Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2020/1334, 15. september 2020, millega volitatakse tööüksuste juhte tegema delegeeritud otsuseid riigi õiguses sätestatud järelevalvevolituste alusel ja tunnistatakse kehtetuks otsus (EL) 2019/323 (EKP/2020/42)

Kehtivad

CELEXi number:
32020D1334
Vorm:
Otsus
Autor:
Euroopa Keskpank
Dokumendi kuupäev:
15/09/2020; Vastuvõtmise kuupäev
2