EUR-Lex Výsledky vyhľadávania

Späť na domovskú stránku portálu EUR-Lex

Tento dokument je výňatok z webového sídla EUR-Lex

Výsledky vyhľadávania

Doména: Všetko, Vykonávacie akty – celexové číslo: 32018R0848, Jazyk vyhľadávania: angličtina
2

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/2229 z 25. októbra 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

C/2023/7101

Účinné

Celexové číslo:
32023R2229
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
25/10/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1202 z 21. júna 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2023/3942

Účinné

Celexové číslo:
32023R1202
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
21/06/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/1195 z 20. júna 2023, ktorým sa stanovujú pravidlá týkajúce sa podrobností a formátu informácií, ktoré majú členské štáty sprístupniť o výsledkoch úradných vyšetrovaní súvisiacich s prípadmi kontaminácie produktmi alebo látkami, ktoré nie sú povolené na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

C/2023/3907

Účinné

Celexové číslo:
32023R1195
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
20/06/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/186 z 27. januára 2023, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2023/627

Účinné

Celexové číslo:
32023R0186
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
27/01/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2023/121 zo 17. januára 2023, ktorým sa mení a opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1165, ktorým sa povoľujú určité produkty a látky na používanie v ekologickej poľnohospodárskej výrobe a stanovujú ich zoznamy

C/2023/243

Účinné

Celexové číslo:
32023R0121
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
17/01/2023; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2468 z 15. decembra 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie súkromnej inšpekčnej organizácie „IMOCERT Latinoamérica Ltda“ na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/9244

Účinné

Celexové číslo:
32022R2468
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
15/12/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2240 z 20. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/1378, vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2119 a vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2307, pokiaľ ide o používanie kvalifikovanej elektronickej pečate na vydávanie certifikátov (Text s významom pre EHP)

C/2022/7392

Účinné

Celexové číslo:
32022R2240
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
20/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2047 z 24. októbra 2022, ktorým sa opravuje vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/7436

Účinné

Celexové číslo:
32022R2047
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
24/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2022/2049 z 24. októbra 2022, ktorým sa mení vykonávacie nariadenie (EÚ) 2021/2325, pokiaľ ide o uznanie určitých štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2022/7437

Účinné

Celexové číslo:
32022R2049
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
24/10/2022; Dátum prijatia

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2021/2325 zo 16. decembra 2021, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/848 stanovuje zoznam tretích krajín a zoznam štátnych inšpekčných organizácií a súkromných inšpekčných organizácií uznaných podľa článku 33 ods. 2 a 3 nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 na účely dovozu produktov ekologickej poľnohospodárskej výroby do Únie

C/2021/9341

Účinné

Celexové číslo:
32021R2325
Forma:
Vykonávacie nariadenie
Autor:
Európska komisia, Generálne riaditeľstvo pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
Dátum dokumentu:
16/12/2021; Dátum prijatia
2